Samsun sağlık haberleri | 5. Arsıulusal 15. Millî Keyif ve Sayrılarevi İdaresi Kongresi Samsun’da başladı

5. Arsıulusal 15. Millî Keyif ve Şifahane İdaresi Kongresi Samsun’bile başladı

SAMSUN Sağlık yönetimi alanında bilimsel emek kongresi olan “5. Arsıulusal 15. Ulusal Esenlik ve Hastane İdaresi Kongresi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi familya sahipliğinde başladı.

Rastgele yıl ahenkli adına ayrımlı üniversitelerin eş sahipliğinde gerçekleşen Ulusal Sağlık ve Sayrılarevi İdaresi Kongresi’ne bu yıl OMÜ familya sahipliği yapıyor. Dünyada ve Türkiye’de ortaya sâdır gelişmeleri ve sorunları ilmî bir bakış açısıyla ele kabul etmek, kıymetlendirmek ve çözüm önerileri getirebilmek amacıyla düzenlenen kongrede; afiyet hizmetleri yönetimi, afiyet bilgi teknolojileri, keyif kurumlarında örgütsel çizi, sağlık kurumlarında halkla ilişkiler, esenlik kurumlarında ciddi idare, keyif kurumlarında finansal Hile, esenlik kurumlarında istihsal ve işler yönetimi, etraflı dönemli bakım hizmetleri, sağlık hizmetlerinde etik, sağlık sektöründe girişimcilik ve yenilikçilik, afiyet iletişimi, keyif sosyolojisi, esenlik turizmi, akse zamanlarında esenlik yönetimi, yönetim bilimleri, esenlik hukuku, usçu reçete kullanımı, esenlik yönetiminde kantitatif teknikler, sağlık personeli göçünün esenlik hizmetlerine yansıması, entegre esenlik hizmetleri, one health (tek afiyet), afiyet ekosistemi, uzaktan esenlik hizmetleri, afiyet hizmetlerinde istihdam, teknoloji ve sağlık hizmetleri, pandemi sonrası keyif hizmetleri, döngüsel ekonomi, akademik süreçlerde ilmî töre bilimi, hastane mimarisi, keyif hizmetlerinde dijital pazarlama, esenlik hizmetlerinde lojistik ve tedarik zinciri, sağlıkta çabukluk, şifahane enfeksiyonları, keyif ekonomisi konuları ele alınacak.

“Heves ettiğimiz molekül Samsun’la dayalı tıpkı ayar tayyetmek”

Atatürk Kongre ve Firez Merkezi’nde düzenlenen kongrenin açılışında mütekellim OMÜ Rektörü Prof. Dr. Çetince Ünal, “Biz üniversitede ki hep imkanları, üniversitenin öğrencisi olan üste bu şehirde var olan bütün öğrencilerin istifadesine sunacağız. Aynı kontrol merkezi kuruldu, gelişmemiş bir süre içinde bitecek. Şu anda yaptığımız özdek laboratuvarların tamamını tıpkısı koordinasyona bağımlı tutmaktır. Bu terbiye yılı içerisinde 3 farklı kongre düzenlenecek. Şu anda çalışmaları bitmeme ediyor. Arzu ettiğimiz husus Samsun’la ait ayrımsız değer bulmak. Bunun altında garaz yerine belirlediğimiz öz, Samsun’un TEKNOFEST kadar tecrübelerini gitmek. Bu eğitim bilimi yılı içerisinde 3 farklı kongre düzenlenecek. Şu anda çalışmaları devam ediyor. OMÜ nasıp ve itila kriterlerini değiştirdi. Bunun içerisinde yüzdelik 30’dan yüzdelik 200’e kadar oluşan tıpkısı farklılaşma oluştu. Bunların içerisinde herhangi bir mezunu proje yöneltmek zorunda olan bire bir döneme girdik. Şu anki oryantasyonlarda tığ bunu açık söylüyoruz. Yani proje yazma eğitimi, sertifika alması gerekiyor. Bunu dahi çalışarak bu toplumda uygulaması gerekiyor. 2023 yılı içerisinde OMÜ’yü tıpkı araştırı üniversitesi namına ahzetmek, kendi bölgesinin ekonomisine, ticaretine doğrudan katkı sağlayıcı bir bilime dönüşmesidir. O nedenle bu kongreye dönerek bu kongre hem zamansal kendisine hem da tema adına haddinden fazla değerlidir. Bu mağaza aptal salon yerine geçiyor. Katılımcının salona gelmesi gerekmiyor, şayet ilişim ulaştıysa salona aracısız katılabiliyor” dedi.

“Genişlik önemli ve birinci sınıf yönlerimizden biride esenlik sektörüdür”

Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise “Bu yaptığımız programlar ayrıntılı ayrımsız süreç ve düzentileme gerektirmektedir. Bu emekte havari olan hocalarımıza birlikte müteşekkiriz. Esenlik bizim genişlik eke sektörlerimizdendir. Sağlıkta teknolojilerimiz olmazsa imkânsız aynı şekilde ilerlemeye devam edecektir. Hastanelerimiz ve sağlık sistemimiz faal ayrımsız organizma sayılır. Çalışanlarımızın karşısındaki can amacıyla empati yapması, can kuşu halini anlaması, züğürt ve pestil yakınlarının da doktorları ve çalışanları mebzul tıpkısı şekilde anlaması majör benzeri etkenimizdir. Karşılıklı iş olmadığı devir son zamanlarda bile görüyoruz sağlıkta momentum kadar on paralık istemediğimiz hâller görmekteyiz. Samsun tarımda ve diğer sektörlerde birlikte çok iri bire bir şehrimizdir fakat genişlik koca ve kaliteli yönlerimizden biride afiyet sektörüdür. Değeri çokça adsız, gelen misafirlerimizin sonra fark ettikleri büyüklükte ayrımsız sektöre sahibiz. Antrparantez elden OMÜ değil, 17 ululuk hastanemiz, 8 farklı özel hastanelerimiz, 2 ayrımlı darülfünun hastanelerimiz ile sektöre burada alnaç veriyoruz. Tığ esenlik alanında mıntıka ili sayılırız ve kestirmece 6-7 ilimiz afiyet alanında ağız ağıza Samsun’a, hele OMÜ’ye gelmekteler. Tokat, Sivas, Giresun, Sinop, Amasya, Trabzon ve belde illerimiz bizlere tutkun nakili yapmaktalar. Zira sağlıkta yüksek olduğumuz nazik alanlar var. Yalnız çevre illerimiz değil, sıkı dışından üstelik rahatsız nakillerimiz bizlere gelmekteler. Keyif sektöründe sizlerin birlikte sayesinde çokça iyi ayrımsız noktadayız” diye niteleyerek konuştu.

Açılış konuşmalarının peşi sıra saz dinletisi yapıldı.

Share: