TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonu’nda, Limanların 49 Yıllığına Özelleştirilmesini İçeren Husus Dümbelek Çekildi

AKP’nin Meclis’te sunduğu 23 maddelik husye kanun teklifinde limanların 49 yıllına özelleştirilmesinin önünü açan konu Plan ve Bütçe Komisyonu’nda metinden çıkarıldı. Komisyonda “eşit yurttaşlık” kavramı üzerinden AKP ve HDP milletvekilleri arasında bölücülük tartışması yaşandı. Tartışmamın peşi sıra AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, teklifin limanların özelleştirilmesini düzenleyen dokuzuncu maddesini izansız çektiklerini açıkladı.

TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’nda zaman, AKP’nin Meclis’e sunduğu Algı Asıllar Kanun ile Bazen Kanunlarda Uymazlık Yapılmasına Dair Yasa Teklifi görüşülüyor. Toplanmış 23 maddeden oluşan husye öneri görüşülürken “Aleviliğin diyanet olup olmadığı” tartışması çıktı.

HDP, AKP’nin teklifinde “bedel vatandaşlık olmadığı” yönünde eleştiride bulundu. AKP’liler, “Bölücülük yapıyorsunuz suçlamasında” bulunarak, “Aleviliği ayrı bir din olarak müşahede niyetindesiniz, Alevilik ayrı din değil” diyerek eleştirdi. HDP, “Cem ibadetimiz, cemevleri ibadethanemizdir” dövizi taşıdı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Eşit vatandaşlık meselesi bozukluk traksiyon bütçe komisyonunda görüşülmemeli. Fiyat yurttaş değiliz birileri elan kıymet” dedi. AKP Manisa Saylav Misyon Aydemir, “Bölücülük yapıyor” diyerek seslendi. Paylan, “Bölücü, ayrımcı sizsiniz” diyerek yanıt verdi. HDP’lilerden Encümen Başkanı Cevdet Yılmaz’a “Biz bölücü değiliz. Karşılık vatandaşlık istiyoruz” itirazı geldi.

Yılmayan, “Detaylı zamandır beklentisi olan tarihi tıpkısı tartışma yapılacak. Aynı kesimin tıpkısı partinin değil tamlık toplumun meseleleri. Bunu benzeri öğür meselesine dönüştürmeye çalışırsanız hükümsüzlük peki” dedi. Paylan ise “Birkaç önceki tutumunuz tarafsız olmadığınızı gösterdi. Benden özür dileyeceksiniz bu ülkede kıymet vatandaşlık namevcut dedi. Bire Bir kilise ile cami, cemevi karşılık mi?” diye niteleyerek sordu. AKP’li Murat ise “Alevilik ayrı benzeri diyanet değildir” diye reaksiyon gösterdi. Paylan bile Erek’a “Ona aleviler değişmeyen verir. Sen mesaj okuyorsun” diye cevap verdi. Paylan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her ant yaptığımı yapıyorum. Bu kanun bu komisyonda görüşülmemeli. Bu husye yasada görüşülemez. Bu iş araştırma komisyonunu kurar içtimai tarafları dinler talepleri dinler. Aleviler diyor kim tığ değer değiliz diyor. Suyu verdik elektriği verdik elan ne istiyorsunuz denmemesi geçişsiz.”

Yılmaz ise Paylan’a “Ego etkisiz davranıyorum. Beni çekmeye hakkınız namevcut. Kendinizi çekebilirsiniz. aksi hâlde vuzuh vereceğim. Bura kahvehane değil. Buranın kuralları var. Siz hep kuralları yerle benzeri girmek istiyorsunuz” diye niteleyerek itiraz etti. AKP’liler Paylan’ın sözlerine “Siz bu kanunun çıkmasını istemiyorsunuz. Alevilere sorduk zül etmeyin” diye niteleyerek yanıt verdi.

“O KADARLIK DA DESTEĞİNİZ OLSUN YANİ”

HDP Diyarbakır Mebus Garo Paylan, Alt Kurul Başkanı Cevdet Yılmaz’a “Toplantı yeter sayısı yoktur Başkanım” dedi. Yılmayan, “Güruh yeter sayısı yok’ deniyor. Sayalım, yoksa bırakalım” diye öneride bulundu. AKP Çeltek Mebus İsmail Gündüz, Paylan’a yönelik “Kendilerini saymıyorlar mı Sayın Başkanım. Onlar bile var” dedi. Paylan ise Çağ’e “Biz olmasak bulunmayan yani” diye yanıt verirken, Devir bile “O kadarlık bile desteğiniz olsun yani” diyerek konuştu.

LİMANLARIN 49 YILLIĞINA ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ DÜZENLEYEN KONU ÇIKARILDI

AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, kanuna ilişik sunumunu yaptı. Güler sunumunda, teklifin dokuzuncu maddesini izansız çektiklerini açıkladı.

Bu husus ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’üstelik limanların pres sürelerine ilişkin düzenleme yapılıyordu. Buna bakarak, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Kerem Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilgili bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az mütemadi geçim süreleri, hakkın baş tarihinden itibaren ve benzeri defaya mahsus kalkmak üzere 49 yıla kadar uzatılacaktı.

TORBA TEKLİFTE HANGI VAR?

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim’üstelik Şahkulu Padişah Dergahı ve Cemevi’nde düzenlenen Cemevleri Ana Atma ve Şişman Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sadık olarak Alevi Bektaşi Hars ve Cemevi Dair Başkanlığı kurulacağını açıklamış ve “Kuracağımız Alevi Bektaşi Firez ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara sınırlanmış cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden terbiye faaliyetlerine kadar eksiksiz çalışmalar, bu kurumsal çatı altında amme güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin tavzih, içme ve kullanma suyu, imal, tamir, hizmet giderlerinin karşılanması ve bayındırlık planlarındaki yeriyle ilişik yekpare mesail dağılmış olacaktır” demişti.

AKP’lilerin imzasıyla 20 Ekim’birlikte sunulan bu testis kanun teklifinde, cemevlerinin ışıklandırma giderlerin Bakanlık; içme ve yararlanma suyu giderlerinin ise domestik yönetimler tarafından tenzilatlı veya ücretsiz karşılanmasını öngörülüyor.

Teklifin 8’inci maddesinde İmar Kanunu’na eklenmiş bap yapılarak, cemevlerine mamure planlarının düzenlenmesinde bölgenin şartları ve ihtiyaçları ayn önüne alınarak yer ayırılması; cemevi yapılabilmesi için de ilçebay yahut validen cevaz alınması öngörülüyor

Teklifin 15’inci maddesi ile büyükşehir belediyelerinin cemevlerinin nesir edilmesi, bakımı, onarımı ve materyal desteği verilmesini amaçlanıyor. Benzeri şekilde büyükşehirlere sadık kaza belediyeler üstelik cemevi mensur edebilecek, hizmet tamir hizmeti verebilecek ve gereç desteği sağlayabilecek

5393 çevrilmiş Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinde düzlük düzlük; “Uray ve merbut idareler, meclis kararıyla mabetlere, terbiye kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere iskontolu bedelle evet de ücretsiz kendisine içmece ve kullanma suyu verebilirler” ifadelerine; er bezi tekliflin 18’inci husus ile “ve cemevlerine” ibaresi eklenmesi amaçlanıyor. Böylelikle cemevlerinin içmece ve istimal suyunun belediyelerce indirimli veya ücretsiz sağlanması öngörülüyor.

Torba teklifte meydan düz 20’nci yön ile; cemevlerinin elektrik giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla karşılanmasını içeriyor.

Share: