Sonuç zaman haberleri | Erke Yatırımları İçin 10 İlde Tez Kamulaştırma Kararı

Erke yatırımları için 10 ilde kâh taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişik Reisicumhur Kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Reisicumhur Kararı ile Adana, Aydın, Kastamonu, Konya, Nevşehir, Afyonkarahisar, Yalova, Denizli, Sinop, Şanlıurfa’da yapılacak enerji yatırımları üzere gâh taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Planlanan enerji yatırımları ve bu çerçevede yapılacak devletleştirme kararları şöyle:

“- Afyonkarahisar ili, Sinanpaşa ilçesi, Ayvalı ve Akdeğirmen köyleri sınırları içerisinde mevcut hususi mülkiyete bahis taşınmazların, Afyonkarahisar Gestalt 2. Birleştirme Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi üzere Sinanpaşa Şehremaneti Başkanlığı’nca acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Adana, Işıklı, Kastamonu, Konya ve Nevşehir toprak sınırları içiresinde kamulaştırma bilgileri ve güzergahları gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı için bahis konusu güzergahlara çıkıntı eden taşınmazlarda cıvıltı dağıtım tesis yerlerinin sahiplik şeklinde, hat güven hatlarının ise direniş hakkı kurulmak yoluyla Türkiye Hareketlilik Tevzi SAVUŞMAK Umumi Müdürlüğü aracılığıyla çabuk kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Türkiye Canlılık Dağıtım AŞ Umumi Müdürlüğü’ne ilgilendiren Yalova’daki “Çiftlikköy GIS İrtibatları Projesi” kapsamında gösterilen güzergahlara balkon fail taşınmazlara ilişkin dikme yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken raks gabarisinin ise direniş hakkı böbürlenmek yoluyla adı güzeşte umum müdürlük eliyle tez kamulaştırılmasına değişmeyen verilmiştir.

Denizli ili, Sarayköy ilçesinde kurulacak Greeneco JES-3 cıvıltı istihsal tesisi amacıyla vacip olan ve fena listede bulundukları vadi ile ada ve parsel numaraları tamlanan taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Erke Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verilmiştir.

Denizli ili, Sarayköy ilçesinde kurulacak Greeneco JES-7 zindelik istihsal tesisi amacıyla zaruri olan ve fena listede bulundukları vadi ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazne namına tescil yapılmak üzere Erke Piyasası Düzenleme Kurumu yoluyla çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verilmiştir.

Sinop ilinde kuruluş edilecek Hamsi Rüzgar Erke Santralinin yapımı için Gerze ilçesi, Kirençukuru köyünde mevcut 142 cezire 5 parsel numaralı taşınmazın, tapuda Hazne yerine tescil yapılmak üzere Enerji Piyasası Aranjman Kurumu aracılığıyla acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

-Şanlıurfa ili, Birecik Tevhit Sanayi Bölgesine doğal gaz arzı için lüzumlu olan ve Almaşar, Aşağıalmaşar, Bendbahçesi, Çoğan, Halas ve Kocaali mahallelerinde meydan alan ada ve parsel numaralı tamlanan taşınmazların, tapuda Hazne namına tescil edilmek için Erke Piyasası Aranjman Kurumu marifetiyle tez kamulaştırılmasına karar verilmiştir.”

Share: