Muş, Denizli ve Artvin’deki Kâh Erke Projeleri İçin Çabuk Kamulaştırma Kararları Alındı

Erke projeleri üzere Muş’un Malazgirt ilçesinde, Denizli ve  Artvin-Tortum’da bazı gayrimenkul çabuk kamulaştırılacak.

Türkiye’nin değişik illerinde yapılacak enerji projeleri amacıyla kâh taşınmazların çabuk kamulaştırılmasına dayalı Reisicumhur kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, Muş’un Malazgirt ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi üzere gerekseme duyulan RMS-A şehir antre istasyonunun yapımı üzere Mengüçgazi Mahallesi sınırları içerisindeki taşınmazın, tapuda Kaynak yerine tescil edilmek için Erke Piyasası Düzenleme Kurumu vasıtasıyla acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Cıvıltı İletim SERPMEK (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’ne ilişkin “154 kV Kaynak Nahiye-Soğanlı RES- Bayburt TM Erke İletim Hattı Restorasyon Projesi”, “154 kV Denizli Mağrip 380-Kızıldere-3 JES Enerji İletim Hattı Projesi” ve “154 kV (Artvin-Tortum) Brş.N.-Barhal Mıntıka TM Erke İletim Hattı Projesi” kapsamında bahis konusu projelerin güzergahlarına derkenar fail kâh taşınmazlarda amut yerleri sahiplik şeklinde, iletken raks gabarisi ise istinat hakkı kabarmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü vasıtasıyla acele kamulaştırılacak.

Share: