2022 Yılı Ekincilik Destekleri Açıklandı: Çiftçilere Destek Ödemeleri 2023 Yılında Yapılacak

2022 yılına ilgili zirai bindi ödemelerine ilişkin Reisicumhur Kararı, Resmi Gazete’da yayınlandı. Buna göre; Türkiye Tarım Havzaları Istihsal ve Tutma Modeli kapsamında buğday, rüşvet, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası basılmış tevessül etmek için 121 liralık bindi sağlanacak. Yaş öz üreticilerine kilogram başına verilecek prim ödemesi 13 kuruştan 30 kuruşa yükseltildi. Organik tezek ve örgensel tarım ile ferah ekincilik desteklerinde ise artma yapılmadı. Bindi ödemeleri 2023 yılında yapılacak.

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Basılmış ve Sertifikalı Yavru Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’üstelik yayınlandı. Karar, 1 Familya 2022 tarihinden sohbet etmek amacıyla zaman itibariyle yürürlüğe girdi.

Buna göre, Fellah pusat Sistemi’ne (ÇKS) karışma olan çiftçilere dekar başına buğday, rüşvet, çavdar, yulaf ve tritikale amacıyla 75 lirası motorin ve 46 lirası matbu kalkmak için bütün 121 teklik bindi verilecek.

EN YÜKSEK ÖDEME PAMUK VE ÇELTİKTE

Dekar başına arz erdemli destek ödemesi iğ ve çeltikte olacak. Buna bakarak, cehre ve çeltik üretenlere dekar başına 250 lira motorin ve 21 liralık tezek desteği olmak amacıyla toplamda 271 lira; nohut, cılız fasulye ve yasmık üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira basılmış desteği oluşmak üzere 96 liralık; kumpir ve soya üreticilerine dekara 125 liralık motorin ve 21 teklik matbu başlamak amacıyla 146 teklik; hava ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 teklik matbua desteği gelmek amacıyla toplanmış 109 lira destek ödemesi yapılacak.

Dane darı ve fındık ve gayrı ürünlerde mazot desteği dekara 62 lira, gübre desteği 21 teklik doğmak üzere 83 teklik, kanolada dekara 88 lira mazot ve 21 liralık basılmış desteği görünmek üzere toplanmış 109 lira, aspir amacıyla dekara 76 teklik motorin ve 21 liralık matbu atılmak üzere 97 lira destek ödenecek.

Kuru soğan, gözyaşı çay ve zeytinde dekara 63 teklik motorin ve 21 liralık tezek gelmek üzere 84 teklik, yem bitkilerinde dekara 94 liralık mazot ve 21 liralık basma desteği ile 115 liralık bindi ödemesi yapılacak.

NADAS İÇİN DEKAR BAŞINA 38 LİRA SÜT DESTEĞİ SAĞLANACAK

Tarım destekleri kapsamında nadasa bırakılan arazilere da bindi sağlanıyor. 2022 yılı destekleri kapsamında, nadasa bırakılan ekincilik arazileri için 38 lira mazot desteği verilecek.

ORGANİK BASILMIŞ DESTEĞİ ARTMADI

İlk kat 2019 yılında ödenmeye başlanan tiran örgensel-organomineral tezek desteği kapsamında örgensel gübre kullanan çiftçilere verilen bindi miktarı değişmedi. Örgensel tezek kullanan çiftçilere 2022 üretim yılı için dekara 20 teklik destek ödenecek.

TOPRAK ANALİZ DESTEĞİ 40 LİRADAN 50 LİRAYA ÇIKTI

Yer Analiz Desteği, minimal 50 dekar ve gövde tarım arazilerinde, ilave değme 50 dekara kadar aynı çözümleme için Ekincilik ve Orman Bakanlığı’nca izinli Yer Analiz laboratuvarlarına analiz başına sabık sene 40 lira olan bindi 50 liraya çıkarıldı.

ORGANİK TARIMDA BINDI ARTIŞI YOK

Üç kategoride ödenen örgensel tarım desteğinde gelişigüzel artış yapılmadı. Birinci kategoride ferdî yapıt sertifikası ile istihsal yapanlara geçen yıl olduğu kadar dekara 100 liralık, ayrımsız kategoride müstahsil grubu işaret sertifikasıyla üretim yapanlara 50 liralık ödenecek. İkinci kategoride bireysel kitap sertifikasıyla üretim yapanlara 40, ekip sertifikasıyla üretim yapanlara 20 liralık, üçüncü kategoride ise dekara 10 lira bindi ödenecek.

İYİ TARIM DESTEĞİNE ARTIŞ YAPILMADI

İyi ekincilik desteklerinde birlikte gelişigüzel çoğalma yapılmadı. Sabık sene olduğu kabilinden gani ekincilik uygulamalarında dekar başına 150 teklik ile 10 teklik ortada mütebeddil oranlarda destek ödemesi yapılacak. Arıcılık Araç Sistemi ve Organik Tarım Vukuf Sistemi’ne mukayyet, örgensel statüde kâin kovanlar amacıyla öz yetiştiriciliği özne çiftçilere kovan başına 15 liralık destek verilecek.

ZEYTİN REHABİLİTASYONU DESTEĞİ DEKAR BAŞINA 100 LİRA

Fındık üreticilerine düzlük bazlı dirimsel desteği kapsamında, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 liralık namına ödenecek. Acımasız uzvi-organomineral basma desteği kapsamında dekara 20 teklik sübvansiyon ödemesi yapılacak. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 liralık bindi verilecek.

FARK ÖDEMESİNDE 18 ÜRÜNDEN SADECE YAŞ ÖZ DESTEĞİ ARTTI

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler üzere verilecek destekler bile belirleme edildi. Buna göre, 2022 istihsal yılında prim desteği yerine adlandırılan ayırt ödemesinde 18 üründen elden yaş çay desteği 13 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı. Diğer ürünlerde bindi artışı yapılmadı. 2020 ve 2021 üretim yılında olduğu kabilinden 2022 yılında üstelik çevre gün çiçeği, cılız fasulye, nohut, mercimekte kilogram başına 50 kuruş destek verilecek. Kütlü pamukta kilogram başına 110 kuruş, soyada 60, kanolada 80, aspirde 55, dane mısırda 3, buğday, arpa, çavdar, tritikale ve çeltikte 10 kuruş, zeytinyağında 80 ve dane zeytinde 15 kuruş destekleme primi ödemesi yapılacak.

SU SIKINTISI OLAN BÖLGELERDEKİ ÜRETİME FARK ÖDEMESİNE İLAVE YÜZDELIK 50 DESTEK ÖDENECEK

Bu arada, akarsu kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen ayırt ödemesine arttırma yüzde 50 bindi ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç kuş yemi mısıra tutma ödemesi yapılmayacak.

HAVZA DIŞINDA ÜRETİM YAPANLARA BINDI YOK

Reisicumhur Kararı göre, Türkiye Ekincilik Havzaları Üretim ve Sübvansiyon Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin nahiye dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere süt, basma, ayırt ödemesi, daraç içi sertifikalı çocuk tasarruf, yemleme bitkileri ve fındık düzlük bazlı dirimlik desteği verilmeyecek.

YEM ÜRETİCİLERİNE HASAT KAYDIYLA BINDI SAĞLANACAK

Ekincilik Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yemleme bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üzerinde anif yem atmak amacıyla çokça almanak ve yegâne almanak yemleme bitkileri ekimi işleyen üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına görünmek üzere korunga üzere 90 lira, tek yıllık yemleme bitkileri için 60 liralık, silajlık ekilişler (karışık/kuru) amacıyla 60 lira, yapay çayır mera için 150 liralık, çok yıllık ağızotu bitkilerinde çepel olanlar amacıyla 90 lira, ark olanlar amacıyla da 40 lira ve silajlık ekilişler üzere 100 lira olacak.

Yer altı sularının sıkıntılı seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tayin edildiği havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yemleme bitkisi desteğine arttırma yüzdelik 50 destek verilecek.

BUZAĞI BAŞINA 500 LİRA BINDI

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üst yaşta, ilkine buzağılama yaşı sunma aşkın 960 devir veya akıbet iki buzağılama arası genişlik fazla 600 çevrim olan ineklerin doğan buzağıları için efsanevi başına 500 lira destek sağlanacak.

Veca, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kalaba, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’üstelik doğan buzağılar amacıyla ilave 200 teklik ödenecek.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, takma tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 lira bindi ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ifa ünite miktarlarının 20 başa büyüklüğünde tamamı, 21-100 başa büyüklüğünde yüzde 75’i, 101-500 ser amacıyla yüzdelik 50’si ödenecek.

DİŞİ MANDALAR İÇİN 500 LİRA DESTEK

Dişi mandalar üzere 500 teklik, gerçeklik kütüğüne kayıtlı dişi mandalar amacıyla ilave 300 teklik, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 ay ve vücut malaklar amacıyla 500 lira, ana kütüğüne kayıtlı malaklar üzere de arttırma 300 teklik, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 500 liralık destek ödenecek.

Islah gayeli süt zımni analizi yapılan ve bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayıcı takma tohumlamadan doğan temiz sütçü veya kombine soy beherglas tırı vırı için 100 liraya büyüklüğünde destek verilecek.

En az 1 temel, arz çok 50 başlangıç düve (manda karışma) alımına de bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı sıkıntılı zarfında doğma ve düve merkezlerinden gerçekleştirme edilen düvelere ise yüzde 50’si büyüklüğünde terviç ödemesi yapılacak.

HASTALIKLARDAN ARİ İŞLETME DESTEĞİ 600 LİRA

Hastalıklardan elbisesiz pres desteği, maya boğalar dışındaki 6 kamer cisim yaştaki eş zooloji dış, umum sığırlar üzere hayvan sahiplerine 600 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa ünite miktarları 500 başa kadar cemi, 501 başlangıç ve beden üzere yüzdelik 50’sine kıymet gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Ayrıca Musaddak Benzin Çiftliği Sertifikası’na erbap işletmelerdeki ari işletme desteği alan kül sığırlar üzere ilave 100 liralık bindi verilecek.

Bakanlık pusat sistemlerine mukayyet, az içre doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve asıl bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayıcı 1-200 kelle için (200 esas karışma) hayvan başına ahit ve ünite bedel üzerinden 500 teklik bindi ödenecek.

ÇOBAN BAŞIN İSTİHDAMINA 12 BİN LİRA DESTEK VERİLECEK

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 mir ve üzeri anaç kucak inatçı varlığına ehil işletmelere yahut çobanlara 12 bin liralık olarak ödenecek.

Damızlık koyun-aksi yetiştiricileri birliklerine organ yetiştiricilerin, Vekillik taşıt sistemlerine kayıtlı anaç kucak başına 50 lira, kart keçi başına 50 teklik, deneyli tiftik keçisi başına ilave 20 liralık, göçebe yetiştiricilerine iri koyun inatçı başına ilave 2 teklik destek ödemesi yapılacak.

Bir önceki yılın bilgili koyun-inatçı desteğini düz ve terviç yılında kurnaz kucak dikbaşlı sayısını artıran işletmelere, tıpkısı geçmiş yılın kuzu ve oğlaklarının, sübvansiyon yılında kart koyun, muannit vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 lira bindi ödenecek.

İPEK BÖCEĞİ VE TİFTİK YETİŞTİRİCİLERİNE BINDI

Tiftik ve Yapak Tarım Eş Kooperatifleri Birliği’ne (Tiftikbirlik) bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Inat Yetiştiricileri Birlikleri’ne veya Bakanlığa kayıtlı yün el işi tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Moher Taşıt Sistemi (TKS) Bilgi Tabanı’na kaydettiren üreticilere oğlak tiftiğinin kilogramına 70 teklik, sermaye tiftiğin kilogramına 60 teklik, ikincil tiftiğin kilogramına 25 liralık, kontratlı istihsal kapsamında üretilen tiftiğe üstelik ilave 10 lira ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz sulp sağlayıcı Kozalak Ekincilik Satma Kooperatifleri Birliği’ne (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 liralık, ürettiği gözyaşı ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya cümbüş alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına eş işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kilogramına 160 lira ödeme yapılacak.

BİRLİKLERE ORGAN ÜRETİCİLERE ARILI KOVAN BAŞINA 20 LİRA

Vekâlet Arıcılık Vasıta Sistemi’ne kayıtlı, şekil birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya yetiştirici birliklerine üye üreticilerine birlikte arılı kapçık başına 30, üye olmayanlara 20 lira, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları maya ana arı başına 100 lira destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan telkih uygulamaları sonrasında oluşan atıklar üzere efsanevi sahiplerine, büyükbaş efsanevi atıkları amacıyla bin 400 teklik, küçükbaş efsanevi atıkları üzere 250 lira atılmış desteği, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hızma uygulamaları amacıyla uygulayıcılara kocabaş efsanevi başına 2 lira, küçükbaş efsanevi başına ise 1,5 liralık destek ödemesi yapılacak.

ALABALIK İÇİN KİLOGRAM BAŞINA 1 LİRA DESTEK

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram karışma, ala için kilo başına 1 teklik, eskimemiş türlere 3 teklik, sınırlı sistem üretime 2 lira, kilo üstü ala yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar teklik, midye amacıyla kilo başına 50 kuruş bindi sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkahane maya ala desteği balık başına 60 liralık, yer havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo dahil kilo başına 2 liralık verilecek.

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI DESTEĞİ

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça muteber projeler için yetiştiricilere, kocabaş koruması üzere efsanevi başına 1000 liralık, küçükbaş korumaya hayvan başına 150 liralık, sığır pedigrili korumaya bin 200 liralık, arı korumaya kapçık başına 80 teklik, ipek böceği korumaya kilogramda 170 liralık, ıslah programındaki kucak, direngen ve yavrularına umum elinde düzeltme elit sürüde efsanevi başına 150 lira, aya sürüde 100 lira, umum elinde manda ıslahı (anaç manda), boğa ve yıl içre doğuran kurnaz mandaya efsanevi başına 2 bin teklik, sene içinde doğurmayan kurnaz mandaya hayvan başına 1200 teklik, damızlığa bırakmak için seçilen evcil sığır (düve/tosun) hayvan başına bin 500 liralık, damızlığa ayrılmayan amacıyla bin 300 lira, damızlık koca materyale (belletici-teke) hayvan başına elit sürüde 350 liralık, aya sürüde 250 teklik destek sağlanacak.

SERTİFİKALI PATATES TOHUMU KULLANANA 200 LİRA DESTEK

Yurt içi sertifikalı döl yararlanma desteği çerçevesinde dekara aspir amacıyla 10 teklik, kanola üzere 30 teklik, susam için 8 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik üzere 50 liralık, sıska fasulye, mercimek ve yonca amacıyla 60 liralık, nohut üzere 50 lira, patates üzere 200 liralık, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi amacıyla 45 liralık, saha fıstığı üzere 34 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/direk kullanma desteği, şam fıstığı, ceviz, badem, semavi yemiş ve aronya üzere 400 lira, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, sarıerik, vişne, zeytin, değişik yemiş türleri ve asılı (nar ve muz hariç) için 280 liralık, sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi için üstelik dekar başına 400 liralık olacak.

Yurt ortamında sertifikalı zürriyet üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, elverişsiz süresince satışını gerçekleştiren, Nezaret eliyle yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri muhtelif sertifikalı tohumluklarla özgün/esas ve üstü tohumluklara dahi türüne bakarak kilogram başına 0,1-5 liralık daraç içi sertifikalı tohum istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı amut başına 0,5 teklik, aşısız direk başına ise 0,25 lira bindi sağlanacak.

ÇİFTLİK SAYMANLIK VERGİ AĞINA KAYITLI 6 BİN İŞLETMEYE, İŞLETME DESTEĞİ

Kom Saymanlik Malumat Ağı Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına bitmeme edilecek ve güzeşte sene kayıt altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 teklik ödenecek.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği yerine, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai yayım ve müşavirlik hizmeti sunan serbest ekincilik danışmanları ile tarım odası ve üretici örgütlerinde arz fazla 5 ekincilik danışmanı atılmak amacıyla istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 72 bin liralık ödenecek. Ödemeler denk 2 epizot halinde gerçekleştirilecek.

Share: