Çiftçilere bu sene amacıyla ödenecek zirai destekler belirlendi (2)

Ekinci Taşıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu yıl üzere ödenecek tarımsal destekler galiba oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve eğin yaştaki buzağı için 500 lira bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar üzere ilave 200 lira bindi verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Basma ve Sertifikalı Nesil Yararlanma Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’bile yayımlandı.

Buna göre, Tarım Havzaları Istihsal ve Sübvansiyon Modeli kapsamında ağızotu bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üstünde kaba yemleme soymak için haddinden fazla almanak ve bir tane almanak yem bitkileri ekimi özne üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla bindi sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına koyulmak amacıyla korunga amacıyla 90 lira, tek yıllık yem bitkileri için 60 liralık, silajlık ekilişler (düzensiz/zayıf) amacıyla 60 teklik, bireşimli çayır mera üzere 150 liralık, çokça almanak ağızotu bitkilerinde kirli olanlar amacıyla 90 liralık, cılız olanlar için üstelik 40 liralık ve silajlık ekilişler amacıyla 100 lira olacak.

Yer altı sularının yurt seviyede ve su kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen ağızotu bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük amacıyla yemleme bitkisi desteğine arttırma yüzdelik 50 destek verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamam, 4 ay ve vücut yaşta, ilkine buzağılama yaşı arz aşkın 960 aktarılma veya akıbet iki buzağılama arası en fazla 600 ahit olan ineklerin doğan buzağıları için efsanevi başına 500 liralık bindi sağlanacak.

Dert, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kalabalık, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’birlikte doğan buzağılar amacıyla ilave 200 lira ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların arttırma desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim eşit ve şerait doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, protez tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme ünite miktarlarının 20 başa büyüklüğünde topu, 21-100 başa büyüklüğünde yüzdelik 75’i, 101-500 temel için yüzde 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin lira destek

Dişi mandalar amacıyla 500 liralık, esas kütüğüne mukayyet cerrar mandalar için arttırma 300 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve beden malaklar üzere 500 teklik, soy kütüğüne kayıtlı malaklar üzere da arttırma 300 lira, takma tohumlamadan doğan malaklara antrparantez arttırma 500 lira destek ödenecek.

Islah gayeli benzen mazruf analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzin kalite kriterlerini sağlayan takma tohumlamadan doğan temiz sütçü yahut toplanmış ırk beher kaşkaval üzere 100 liraya kadar destek verilecek.

En bir iki 1 temel, arz fazla 50 mebde düve (camız dahil) alımına üstelik Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı yurt içinde doğma ve düve merkezlerinden realizasyon edilen düvelere ise yüzde 50’si kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan cavlak işletme desteği damızlık boğalar dışındaki 6 kamer üst yaştaki koca zooloji dünya, tamam sığırlar üzere hayvan sahiplerine 600 lira ifa gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa vahit miktarları 500 başa büyüklüğünde tekmil, 501 kafa ve üst için yüzde 50’sine değer gelen tutarın ödenmesi kanalıyla uygulanacak. Ayrıca Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na eş işletmelerdeki nü işletme desteği düz kamu sığırlar amacıyla ilave 100 lira destek verilecek.

Vekâlet taşıt sistemlerine mukayyet, dar süresince doğmuş ve besi süresini tamamlamış ayvaz sığırlarını (camız karışma) mevzuatına akla yatkın kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve garip bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 çıban amacıyla (200 mir karışma) hayvan başına periyot ve vahit karşılık üzerinden 500 liralık destek ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 çıban ve üzeri kart koyun aksi varlığına eş işletmelere veya çobanlara 12 bin teklik kendisine ödenecek.

Maya kucak-muannit yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık taşıt sistemlerine kayıtlı bilgili koyun başına 50 liralık, kart aksi başına 50 liralık, bilgili tiftik keçisi başına ilave 20 liralık, göçebe yetiştiricilerine deneyli koyun dikbaşlı başına ilave 2 teklik destek ödemesi yapılacak.

Bir eski yılın kart kucak-dikbaşlı desteğini düz ve terviç yılında iri koyun inat sayısını zait işletmelere, tıpkı geçmiş yılın kuzu ve oğlaklarının, terviç yılında deneyli koyun, aksi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artım oranını aşmamak kaydıyla efsanevi başına 200 lira bindi ödenecek.

İpek böceği ve tiftik yetiştiricilerine destek

Moher ve Yapağı Ekincilik As Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) vabeste kooperatiflere, Maya Kucak Gâvur Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Moher Anahtar Sistemi (TKS) Selen Tabanı’na kaydettiren üreticilerine cedi tiftiğinin kilogramına 70 teklik, sermaye tiftiğin kilogramına 60 lira, sekunder tiftiğin kilogramına 25 lira, kontratlı istihsal kapsamında üretilen tiftiğe da arttırma 10 liralık ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz evlat sağlayıcı Kozalak Ekincilik Mir Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 liralık, ürettiği gözyaşı ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya cıvıltı alanı kozadan flatürle harir çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına taşıyan işletmelere satan yetiştiricilere, gözyaşı kozanın kilogramına 160 lira ifa gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Taşıt Sistemi’ne mukayyet, dalan birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/yahut yetiştirici birliklerine organ üreticilerine dahi arılı kovan başına 30, üye olmayanlara 20 teklik, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık arı beyi üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 lira destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar üzere efsanevi sahiplerine, kocabaş hayvan atıkları üzere 1400 lira, küçükbaş hayvan atıkları üzere 250 lira atık desteği, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hızma uygulamaları üzere uygulayıcılara kocabaş hayvan başına 2 lira, küçükbaş efsanevi başına ise 1,5 liralık bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram dahil, ala için kilo başına 1 lira, yeni türlere 3 teklik, merbut herkes üretime 2 lira, kilo üstü ala yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar teklik, midye üzere kilogram başına 50 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkalık maya alabalık desteği balık başına 60 lira, yer havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo karışma kilogram başına 2 liralık verilecek.

Hayvan kalıtım bilimi kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça geçerli projeler için yetiştiricilere, kocabaş koruması üzere hayvan başına 1000 teklik, küçükbaş korumaya efsanevi başına 150 lira, sığır pedigrili korumaya 1200 lira, halis korumaya kovan başına 80 lira, ipek böceği korumaya kilogramda 170 liralık, tashih programındaki koyun, inatçı ve yavrularına ahali elinde düzelti elit sürüde hayvan başına 150 lira, ayak tabanı sürüde 100 liralık, ahali elinde manda ıslahı (bilgili manda), kele ve sene ortamında doğuran bilgili mandaya efsanevi başına 2000 liralık, sene içinde doğurmayan bilgili mandaya hayvan başına 1200 teklik, damızlığa hasrolunmak amacıyla seçilen yerli sığır (düve/kele) hayvan başına 1500 lira, damızlığa ayrılmayan üzere 1300 teklik, maya eş materyale (koç-teke) hayvan başına seçkin sürüde 350 teklik, taban sürüde 250 teklik terviç yapılacak.

Sertifikalı kumpir tohumu kullanana 200 lira destek

Yurt içi sertifikalı sulp tasarruf desteği çerçevesinde dekara aspir üzere 10 lira, kanola üzere 30 liralık, susam üzere 8 liralık, rüşvet, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 50 teklik, ark fasulye, yasmık ve yonca amacıyla 60 teklik, nohut üzere 50 lira, patates üzere 200 teklik, fiğ, ağızotu bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi için 45 teklik, kayran fıstığı için 34 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/ağaç yararlanma desteği, şam fıstığı, koz, badem, gökçe ballıdarı ve aronya üzere 400 teklik, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, kayısı, ekşi kiraz, zeytin, sair sonuç türleri ve asık (nar ve muz dış) için 280 liralık, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi amacıyla üstelik dekar başına 400 liralık olacak.

Yurt süresince sertifikalı nesil üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, ev ortamında satışını gerçekleştiren, Bakanlık aracılığıyla mezun tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu yıl ürettikleri değişik sertifikalı tohumluklarla özgün/asıl ve üstü tohumluklara üstelik türüne bakarak kilo başına 0,1-5 lira güçlükle içi sertifikalı yavru istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı ağaç başına 0,5 teklik, aşısız fidan başına ise 0,25 liralık destek sağlanacak.

Çiftlik Muhasebe Bilgi Ağı Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve güzeşte sene anahtar altına alınan 6 bin işletmeye, pres başına 600 teklik ödenecek.

Tarımsal neşir ve müşavirlik desteği yerine, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal neşir ve danışmanlık hizmeti sunan başıboş tarım danışmanları ile kültür odası ve yetiştirici örgütlerinde en fazla 5 ekincilik danışmanı girmek üzere istihdam edilen her bir ekincilik danışmanı amacıyla 72 bin lira ödenecek. Ödemeler 12 maaş bakım sunumuna sınırlı namına denk iki epizot halinde yapılacak.

Söz konusu karar, 1 Sülale 2022’den geçerli olmak üzere bugün bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Ekincilik ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: