Süleyman Çelebi vefatının 600. yılında anıldı

Osmangazi Ahali Terbiye Merkezi eliyle, Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılı dolaysıyla izlence düzenledi.

Vesiletü’n -Selamet (Mevlid-i Kutsi), yazarı Süleyman Çelebi’yi Muradiye Dalan Binasında yâd programına çokça sayıda kursiyer ve çağrılı katıldı.

Programın açım konuşmasını eden kurum müdürü Mehmet Köse, “Süleyman Çelebi bu topraklarda yetişen, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in sevgisini sunma lakonik benzeri şekilde gönüllere nakşeden tıpkı umu eridir. 2022 yılının, UNESCO 41. Umumi Konuşma kararıyla ülkemizin önerisi Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Yıldız Makedonya, Romanya ile Ukrayna’nın desteğiyle Süleyman Çelebi’nin Vefatının 600. Sene Dönümü olarak ihtifal ve kutlama programına alınmış olması mutluluk vericidir.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Köse, Süleyman Çelebi’nin, 1409 yılında kaleme aldığı Mevlid-i Kutsi eserinde işlediği konuları, ayet ve hadislerle diplomatça desteklemesinden anlaşılmakta olduğunu vurgulayarak, “Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i Şerif’i 1409 yılında Bursa’da kaleme almış, şişman benzeri aşkla Hz. Peygamber’in sevgisini ötme edecek ve onun hayatının gâh bölümlerini içine alacak şekilde geliştirerek eserini tamamlamıştır.” diyerek konuştu.

Sade ayrımsız Türkçe ile yazılmış olan eserde, düşünüm, bilgelik ve duyguların çokça sanatkarane tıpkısı üslüpla anlatıldığını belirten Köse, Süleyman Çelebi’nin ifadelerine, dini heyecanına tutkun olarak gelişip zenginleşmiş ve ona dönemin çizgisini aşan zatî ve sanatlı hususi benzeri üslüp kazandırdığını aktardı.

Programa katılan kursiyer ve davetlilere Mevlid şerbeti izzetüikram edildi.

Share: