Diyarbakır’da “Gerekçeli Karar ile Özgürlük ve Asayiş Hakkı Toplantısı” yapıldı

Türkiye Doğruluk Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, “Hedefimiz hukuka ve koca haklarına vabeste etkisiz, hür, mutlak vicdanıyla karar veren, patika töre bilimi ilkelerini benimseyen toplumun türe ihtiyacına karşılık verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir.” dedi.

Diyarbakır’üstelik, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi yoluyla para desteği, Türe Bakanlığı Ceza İşleri Umumi Müdürlüğü koordinesinde, “Ukubet Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Karar Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” projesi kapsamında “Gerekçeli Değişmeyen ile Özgürlük ve Düzenlilik Hakkı Toplantısı” gerçekleştirildi.

Bir otelde başlayan ve 2 periyot sürecek toplantıda bire bir istişare özne Türkiye Hak Akademisi Başkanı Özdemir, bilgili ile savcı eğitiminin adaletin ve yargının kaderini değiştirecek derecede büyük olduğunu söyledi.

Uygulamaya dair ve interaktif eğitim bilimi modelinin akademinin eğitim faaliyetlerinin temelini oluşum ettiğini nâkil Özdemir, şunları belirtti:

“Adaylıkla başlayan okunabilen ve sürdürülebilir nitelikli eğitim hedefimiz kapsamında akademide namzet eğitim süreci bitmeme fail 698 bilge ve savcı adayı bulunmaktadır. Bu namzet eğitimlerinde kullanılacak 40 ders kitabından 30’u tamamlanmıştır. Bu kitaplar derslerin etkileşimli yöntemlerle işlenmesi ve eğiticiler ortada yeknesaklığın sağlanması açısından oylumlu tıpkı esas oluşturmuştur. Bu yıl proje ve sempozyumlar kapsamında düzenlenen eğitimlerle toplam 13 bin 489 hakim ve savcıya müteveccih meslek içi eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Esasen hizmet içi eğitim bilimi ve arsıulusal eğitim programları ile hep 2 bin 189 murahhas ile eğitimler düzenlenmiştir.”

Özdemir, yüksekokul olarak ölçülü terbiye faaliyetlerinde Avrupa Konseyi ile teşrikimesai içerisinde yürütülen projelerin nazik katkısı olduğunu anlattı.

Özdemir, şöyle bitmeme etti:

“Geldiğimiz aşamada projede bir nice kapsamlı çalışmayı tamamlamış bulunuyoruz. Ceza Hukuku alanında bu yıl 750 bilge ve savcıya müteveccih 7 iz içi eğitim programı gerçekleştirdik. Proje tamamlandığında bütün 1500 bilge ve savcının eğitimi dahi tüm olacaktır. Hedefimiz hukuka ve herif haklarına ilişkin tarafsız, özgür, bağımsız vicdanıyla değişmeyen veren, çığır etik bilimi ilkelerini hazımlı toplumun türe ihtiyacına karşılık verebilecek nitelikte bilge ve savcılar yetiştirmektir.”

Programa çevrimiçi katılan Avrupa Konseyi Ankara Izlence Ofisi Başkan Vekili Bulak Başpınar, “Avrupa Konseyi için adam hakları standartlarının hem özgürlük ve güvenlik hakkı hem da ceza hukukunda gerekçeli değişmeyen yetişek modüllerine entegre edilmesi alelhusus önemlidir. İyi gerekçelendirilmiş kararlar, sevimli özgürlüğü ve güvenliği hakkının garanti altına alınması bakımından şişman önem taşımaktadır. Bu uzanım tıpkı zamanda yargılamaların adil olması açısından bile haddinden fazla önemlidir ve kamuoyunun yargıya olan güvenini arttırır.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Elazığ, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl ve Şırnak’tan bilgili ve savcılar katıldı.

Share: