Bartın ruzname haberi… Ünal Demirtaş’tan Bakan Dönmez’e: “Ttk Amasra Müessesi’nde 14 Ilk Teşrin Patlamasının Yaşandığı Ocakta Mecmu Kaç Sensör Bulunmaktadır?”

CHP Zonguldak Mebus Ünal Demirtaş, Amasra’üstelik yaşanan maden ocağı faciası ile ilgili bilgilerin paylaşılmamasını eleştirdi ve konuyu TBMM’ye taşıdı. Kazanın yaşandığı meydana geldiği kotta genişlik beş altı 4 ya birlikte 5 sensörün bulunması gerektiğini tamlayan Demirtaş, Enerji ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e “TTK Amasra Müessesesi’nde 14 Teşrinievvel 2022 tarihinde grizu patlamasının yaşandığı ocakta toplanmış birçok lamise bulunmaktadır? Eğer şırakkadak çok sensör varsa; 18 Teşrinievvel 2022 tarihindeki konuşmanızda illet yalnız tek tıpkısı sensöre ilişkin bilgileri açıkladınız? Ayrıksı sensörlerin verilerini, neden açıklamadınız ve kamuoyundan gizlediniz” diye niteleyerek sordu.

CHP Zonguldak Saylav Ünal Demirtaş, 14 Ekim akşamı Amasra’bile yaşanan maden faciasında amme işletmesi olmasına karşın halen hiçbir soruya yanıt verilmemesini gündeme getirdi. Demirtaş, Erke ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yönelttiği istifham önergesinde şu politik noktalara da ilgi çekti:

“BU KAZALARDA SORUMLULUĞU OLAN AMME GÖREVLİLERİ DOĞRU PARTİLİ YÖNETİCİLER TARAFINDAN KORUMAYA ALINMIŞ BU KİŞİLER CİDDİ HİÇBİR CEZA ALMAMIŞ VE YAPANIN YANINA KAR KALMIŞ”

“Bugüne kadar olan beyaz zehir facialarında mukteza tedbirler alınmamış, adli ve yönetsel soruşturmalar sağlıklı şekilde yürütülmemiş, beklenmeyen ayrımsız halk yargıya engelleme etmiş ve kazaların meydana gelmesinde sorumluluğu olan eşhas, hem idari soruşturmalarda hem üstelik ukubet soruşturmalarında adalet ettikleri cezaları almamışlardır. Bu kazalarda sorumluluğu olan kamu görevlileri SELIM Partili yöneticiler yoluyla korumaya alınmış bu kişiler kilolu hiçbir ukubet almamış ve yapanın yanına kar eksik, hassaten bu sorumlular açığa alınıp cezalandırılacaklarına, gelişim ettirilerek ödüllendirilmiştir.

Öte yandan özellikle SELIM Fırka Genel Başkanı koyulmak için bakanlar ve AK Partili siyasetçiler yaşanan eroin facialarını ‘fıtrat’, ‘kader’, ‘kader planı’ kabilinden söylemlerle bu faciaları ‘normalleştirmek’ ve töz sorumluların hem idari olarak hem birlikte mahkeme kararı uğrunda adisyon vermesinin önüne teslim etmek istenmektedir.

“HİÇBİR KİŞİ HAKKINDA SAVCILIKÇA TEVKIF VS. İŞLEM YAPILMAMIŞTIR”

Akıbet olarak Amasra’birlikte yaşanan eroin faciası ile ilişkin kendisine üstelik konunun ait bakanları kamuoyuna çatışık bilgiler vermişler, kamuoyunda ‘Bu kazanın üzeri acep örtülüyor mu’ yönünde kuşkular oluşturan açıklamalar yapmışlardır. Mavera yandan   kazanın meydana gelmesinden itibaren önergenin verildiği devir itibarıyla 10 dolaşma geçmesine rağmen, soruşturmanın ve yargılamanın hukuka makul yürümesi amacıyla öncelikle yapılması gereken kazanın meydana gelmesinde sorumluluğu olabilecek hiçbir TTK yöneticisi ve görevlisi açığa alınmamış, tek kişi hakkında savcılıkça tevkif vs. iş yapılmamıştır. Tabir yerinde ise kamuoyundaki kuşkuları kuvvetlendiren tıpkısı süreç yaşanmıştır.

“FACİANIN MEYDANA GELDİĞİ SAATE İLİŞKİN BAKANLARIN YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMALAR BİRBİRİ İLE ÇELİŞMEKTEDİR”

Facianın meydana geldiği saate ilişkin bakanların yapmış olduğu izahat birbiri ile çelişmektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vasıtasıyla görüngü günü Amasra’birlikte yapılan açıklamada patlamanın 18.15’te olduğu ifade edilmiştir. Devamında bile bu izah yüz kere da tekrarlanmıştır. Fakat tarafınızca TBMM Genel Kurulu’nda 18 Ilk Teşrin 2022 tarihinde yapılan konuşmada, patlamanın 18.10 dahi gerçekleştiği söylenmiştir. İki izah arasında olayın yaşandığı saat itibari ile 5 dakikalık bir fark vardır. Tarafınızca yapılan açıklama TBMM tutanaklarına şu şekilde yansımıştır:

‘Kaza gaz oranı 1,5 seviyesine ulaşmıştı 18.05 sıralarında, ruh güvenlik gayeli kesilmişti. ve 18.09’de de serencam taşıt havadaki metan oranının 1,69 adına ölçüldüğünü gösterdi ve 18.09’dan sonraları bile vasıta alınamadı ve bu patlama üstelik 18.10 sıralarında oldu.’

“KAZANIN SEBEPLERİYLE İLGİLİ AKILLICA BİR DEĞERLENDİRME YAPILABİLMESİ İÇİN DİĞER SENSÖRLERİN VERİLERİNİN DAHI KAMUOYUNA AÇIKLANMASI GEREKMEKTEDİR”

41 insanın şehit olduğu böylesine feci benzeri olayda, kazanın sebeplerinin ve sorumluların belirleme edilmesi üzere 5 dakikalık müddet sonuç paye önemlidir. Bu müddet süresince, maden ocağındaki sensörlerde hangi bilgilerin kaydedildiği kategorik açıklanmalıdır. Fakat yukarıda aktarılan TBMM Genel Asamble tutanaklarından anlaşılacağı üzere, nazır kendisine tek ayrımsız sensörün bilgileri paylaşılmıştır. Verdiğiniz bilgilere göre; havadaki bataklık gazı gazı 18.09’üstelik 1.69 olarak kaydedilmiş ve henüz bilahare patlama olmuştur. Oysaki gene uzmanlarca bataklık gazı gazının 1.69 seviyesinde ayrımsız grizu patlamasının hiçbir şekilde tür olamayacağı, patlamanın olması için metan gazı seviyesinin 4 oranının üzerine çıkması gerektiği belirtilmektedir. Bu sebeple 1 dakikada yani 18,09’dan-18.10’a geldiğinde metan gazının 1,69’dan patlama seviyesi olan 4’e çıkması da çok kabil gözükmemektedir. Bu konuda ise bakanlığınızca benzeri izah yapılmamıştır ve bu bap kamuoyunda benzeri kuşkuya kez açmıştır.

Mavera yandan konunun uzmanlarınca bu ocakta kazanın meydana geldiği kotta yeryüzü bir iki 4 ya de 5 sensörün bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Dolayısı ile kazanın sebepleriyle ilişkin akillicasina aynı kıymetlendirme yapılabilmesi üzere sair sensörlerin verilerinin üstelik kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Bu konudaki müphemlik üstelik ortadan kaldırılmalıdır.

“SAYIŞTAY RAPORLARINDA AMASRA MÜESSESESİ İLE İLGİLİ İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN DÜŞÜN VE UYARILAR OLMASINA RAĞMEN, BU REY VE UYARILARA YÖNELİK ADIMLAR ATILMAMIŞTIR”

Sayıştay raporlarında Amasra Müessesesi ile ilgilendiren iş güvenliğini zılgıt eden düşün ve tembihler olmasına rağmen, bu düşün ve uyarılara müteveccih adımlar atılmamıştır.  Bu afet başarısız ve partizan kadroların ihmaller zinciri dolayısıyla ayn göre göre yaşanmıştır. Sayıştay Raporlarında Türkiye Taşkömürleri Kurumu’nun Armutcuk, Karadon, Üzülmez ve Kozlu müesseseleri amacıyla dahi aksiyon güvenliğini yıldırma eden düşün ve uyarılar olmasına karşın, bugüne büyüklüğünde bu uyarılarla ait hangi adımların atıldığı bilinmemektedir.

Bugün geldiğimiz noktada, aradan güzeşte 10 güne rağmen kazada sorumluluğu bulunabilecek tek Türkiye Taşkömürleri Kurumu yöneticisi ve görevlisinin açığa alınmamış olması, tutuklanmaması, kazanın meydana geldiği maden kuyusu ve kaza ile ait bilgilerin kamuoyu ile şeffaf benzeri şekilde paylaşılmaması, yapılan açıklamaların kamuoyunda kuşkuya kez açması, delillerin karartılabileceği ve sorumluların türe ettikleri cezayı almayacağı ve Amasra beyaz zehir faciasının da geçmişteki eroin faciaları kabil üstünün örtüleceği, şüphelerini kuvvetlendirmektedir.”

“KAZADA KUSURU OLABİLECEK BU KİŞİLER BAKANLIĞINIZCA DİĞER FACİALARDA DA OLDUĞU GİBİ KORUNACAK MIDIR?”

Demirtaş, Bakan Fatih Dönmez’e şu soruları sordu:

“-TTK Amasra Müessesi’nde 14 Teşrinievvel 2022 tarihindeki grizu patlaması, İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat’nun ilçe gecesi sizin da yanınızda iken açıkladığı gibi 18.15’te mi yoksa TBMM Umumi Kurulu’nda sizin açıkladığınız üzere 18.10’birlikte mı meydana gelmiştir? Bu konuda seçkin iki Bakanın açıklamalarının yekdiğeri ile çelişmesinin nedeni nedir? Patlama saatinin filhakika nedir?

-TTK Amasra Müessesi’nde 14 Ilk Teşrin 2022 tarihinde grizu patlamasının yaşandığı ocakta mecmu birçok lamise bulunmaktadır?

-Şayet ansız aşkın anten varsa; 18 Teşrinievvel 2022 tarihindeki konuşmanızda neden yalnız bir tane bir sensöre ilgilendiren bilgileri açıkladınız?

-Gayrı sensörler kaza çabucak metan gazı ile ilişik hangi verileri ölçmüşlerdir?  Değişik sensörlerin verilerini, neden açıklamadınız ve kamuoyundan gizlediniz?

-Kazanın meydana geldiği kottaki havalandırma sistemi falsolu ve fire mi planlanıp uygulanmıştır? Bu durumun kazanın meydana gelmesinde tıpkısı etkisi var mıdır? Gene bu durumun kazadaki ölümleri artırdığı iddiaları makul mudur?

-Sayıştay’ın Amasra müessesiyle ilişkin gelişim güvenliğini zılgıt fail düşünüm ve tembihat olmasına karşın, bu fikir ve uyarılara müteveccih adımlar atılmamasının sebebi nedir?

Sayıştay’ın Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Armutcuk, Karadon, Üzülmez ve Kozlu müesseseleri üzere da iş güvenliğini yıldırma eden düşünce ve tembihat olmasına karşın, bugüne kadar bu uyarılarla ilişkin Bakanlığınızca ne adımlar atılmıştır? Eğer Sayıştay’ın belirttiği bu adımlar atılmadıysa ve bu işletmelerde üstelik balaban ayrımsız kıyamet daha yaşanırsa bunun sorumlusu ki olacaktır?

TEKNİK İŞLER İDARİ MEMURUN İMZASINA KALDI

-Amasra Müessesi Müdürü Cihat Özdemir, Müessesenin Ustalık Muavini Salih Atmaca’nın yetkilerini alarak maharet işleri ve istihsal işlerini kendisine bağlaması ve elan sonraları maharet işlerin ve istihsal işlerinin imza yetkisini yönetimsel işlere vekil memur olan Süleyman Bayraktar’a vermesi dümen zaafiyeti değil midir? Bu durumun kazanın meydana gelmesinde tıpkı etkisi namevcut mudur? Bu konuda benzeri muamelat yapacak mısınız?

-Özellikle hisse senedi kazalarından ekolojik ortam sicili olan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve TTK Amasra Kasıntı Müdürü Cihat Özdemir gelmek için, olayda boşlama ve sorumluluğu olabilecek kişilerin, kazanın delillerini namevcut edebilecek ve karartabilecek konumda olmalarına rağmen, facianın yaşandığı günün üzerinden 10 dolaşma geçmiş olmasına karşın, soruşturmanın selameti açısından bugüne kadar bu kişiler için muamelat yapılmamasının ve açığa alınmamasının nedeni nedir? Kazada kusuru olabilecek bu şahıslar Bakanlığınızca diğer facialarda üstelik olduğu gibi korunacak mıdır?

-Amasra maden faciasından bilahare ocakta idari birimlerde görevli kişilerin giriş çıkışları yasaklanmış mıdır? Bu kişiler olaydan sonra ocağın bulunduğu yerdeki yönetimsel birimlere kaç kez girmişlerdir? Bu konuda müşteri kayıtları var mıdır?

-30 işçimizin hazin şekilde öldüğü Karadon kazasından bilahare Karadon Gurur Müdürü İsmail Güner’i Pahal Ukubet Mahkemesinde yargılanırken ödüllendirerek TTK Umum Müdür Yardımcısı, 8 işçimizin feci şekilde öldüğü Kozlu Kazasından sonra Kozlu Müessesi Müdürü Kazım Eroğlu’nu Vahim Ukubet Mahkemesinde yargılanırken ödüllendirerek TTK Genel Müdürü namına atadığınız kabilinden TTK Amasra Kasıntı Müdürü Cihat Özdemir’i da ödüllendirip terfi ettirecek misiniz?

“İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?”

-Demokrasinin olduğu ve hukukun işlediği ülkelerde bu tuhaf facialar yaşandığında ilişkin Bakanlar sorumluluğu üstüne alıp ricat etmektedirler. Siz dahi 41 işçimizin dokunaklı şekilde yaşamını yitirdiği bu faciadan bilahare politik sorumluluğu üzerinize almayı ve çekilme etmeyi düşünüyor musunuz?”

Share: