Türk Ehlivukuf: Toptan Zorluklarla Mücadelenin Anahtarı Çokça Taraflılık

Aut siyaset uzmanı ve bozuk diplomat Gülru Gezer düzensiz ayrımsız dünyada çok taraflılığın küresel zorluklarla elan gür başa çıkmanın anahtarı olduğunu söyledi.

Gezer, sulh içre birarada yaşamayı heveslendirmek için toptan tıpkısı çabanın her an elan koskocaman hale geldiğine ilgi çekti.

SES 1 (İngilizce): GÜLRU GEZER, Aut politika uzmanı ve bozuk diplomat:

“Bu toptan sorunları ele alırken enerjik bire bir hal üzere bittabi totaliter tıpkısı yaklaşım gerekiyor zira bahsettiğim tüm bu güçlük yegâne tıpkısı heybet yahut yemeden içmeden tıpkısı paradigma ülke marifetiyle ele alınamaz. Dolayısıyla gerçekten global bir çabalama gerektiriyor. Rastgele şeyden ilk global benzeri uzlaşma ve barışsever şekilde birarada yaşamanın kazan-kulaklı işbirliğiyle sonuçlandığı, kayırıcı haklarının ve temel özgürlüklerin korunduğu tıpkısı acun ile kurallara dair tıpkısı arsıulusal akort gerekiyor.”

Gezer, Çin’in çokça taraflılığı koruyarak kazan-kazan işbirliğini heveslendirme etme çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

SES 2 (İngilizce): GÜLRU GEZER, Aut politika uzmanı ve eski diplomat:

“Çin, herkesin denk olduğu ve kararların düşün birliğine dayalı tıpkısı mekanizmayla alındığı ve işbirliğinin henüz bol benzeri anlayışa ve kazan-kulaklı durumuna kere açtığı kapsayıcılık ve bağlanabilirlik kavramının hele altını çiziyor.

Çok taraflılığın önemini ne kadar haddinden fazla devlet anlarsa, gelecekte o büyüklüğünde müreffeh ve adaletli tıpkısı dünya olacağını düşünüyorum.”

Xinhua Bilim Ajansı muhabirleri İstanbul’dan bildiriyor.(XHTV)

Share: