Öğrenci Merkezli Eğitim

Kerem Aygün Koleji, Ankara şehrinde bulunan özel bir kolejdir. 2010 yılında kurulan Kerem Aygün Koleji, iyi akademik kadrosu ve köklü geçmişi ile öğrencilerin ve velilerin en gözde okullarından biridir.

Bu makale, “öğrenci merkezli” olarak nitelendirilen Kerem Aygün Koleji hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Okul ayrıca her öğrencinin biricik ve özel olduğuna inanır ve bu nedenle eğitim ortamlarını buna göre planlar.

Kerem Aygün Koleji 2010 yılında kurulmuş özel bir ilkokuldur. İleride yönetici olmak için okumak isteyen veya mühendislik, işletme ve ziraat okumak isteyen öğrencileri hedeflemektedir. Kolej, analitik düşünme ve eleştirel düşünme becerilerine önem vermektedir.

Kolej, faaliyetlerini öğrencilerin zayıf yönlerinden çok güçlü yönlerine odaklanarak bu ilkeye dayalı olarak planlamaktadır. Bu nedenle Kerem Aygün Koleji lise öğrencileri için olan futbol ve bale dersleri gibi ders dışı birçok aktivite sunmaktadır.

Kaliteli eğitim ve okulun desteğiyle Kerem Aygün Koleji öğrencileri, eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek toplumun üretken bireyleri haline geliyorlar.

Kerem Aygün Koleji’nin temel amacı, öğrencilerine hem akademik performans hem de daha da önemlisi kişisel gelişim açısından eşsiz bir büyüme fırsatı sunmaktır.

Kerem Aygün Koleji 500’den fazla öğrencisi olan özel bir okuldur. Düşünme ve analiz için bir eğitim sağlar.

Türkiye’nin en eğitimli, ilerici ve modern okuluyuz. Vizyonumuz, düşünme ve analiz için eğitim yoluyla öğrencilerimizi yaratıcılık ve şevkle altın bir keşif çağına yönlendirmek.

Kerem Aygün Koleji olarak her öğrencinin biricik ve özel olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin, tam potansiyellerine ulaşana kadar ilgi alanlarını kendi hızlarında keşfederken, yolculuklarının her adımında yeni şeyler öğrenerek özgüvenlerini geliştirmelerini sağlayan bir eğitim çerçevesi sunuyoruz.

Benzersiz Eğitim

Kerem Aygün Koleji 2010 yılında Ankara’da kurulmuş özel bir ilkokuldur. Düşünme, analiz etme ve yaratıcılık için eğitim sağlar. Bu okul, benzersiz eğitim yöntemleriyle tanınır.

Okul, matematik, fen bilimleri, dil sanatları (İngilizce), dil sanatları (Türkçe), sosyal bilimler (Psikoloji), liberal sanatlar ve mühendislik çalışmaları gibi disiplinlerde ilk, ortaokul, ortaokul, hazırlık ve uluslararası düzeyde eğitim vermektedir.

Eğitimin eğlenceli olması ve düşünme becerilerini, analiz ve yaratıcılığı öğretmek için tasarlanması gerektiğine inanıyoruz. Amacımız her öğrencinin kendi merakını ortaya koyarak ve öğrendiklerini sorgulayarak öğrenmesini sağlamaktır. Müfredatımızı öncelikle yaratıcı atölyelerle öğrenciye tanıtıyoruz, böylece kendi öğrenme sürecini deneyimlemeleri ve daha sonra hayatta bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olacağına inandığımız yaratıcı öğrenme fırsatları.

Kerem Aygün Koleji’nin genel eğitim felsefesi, “her öğrencinin biricik ve özel” olduğuna inandığımız “öğrenci merkezli”, her çocuğun kendi merakını ortaya koyarak öğrenmesi için yaratıcılığa ve ilerlemeye dayalı bir müfredattır. sanat, dil, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimleri içeren bir müfredattan sorular

Kerem Aygün Koleji, Ankara Özel ilkokullar, özel anaokulları Ankara, ilköğretim ve liseler içerisinde Türkiye’de tanınmış özel kurumlardandır. 2010 yılında kurulmuştur.

Detaylı Bilgi için: keremaygunkoleji.com

Share: