Usulsüzlük İddialarının Araştırılması İçin İyi Parti’nin Verdiği Önerge TBMM Umumi Kurulu’nda Reddedildi: “Erdoğan, Parçalanmamış 20 Sene Sonradan Başaramadığını…

İYİ Öğür’nin yolsuzluk iddialarının araştırılarak, yolsuzluk uğraş amacıyla alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için verdiği araştırma önergesi, TBMM Genel Müesses’nda AKP ve MHP oyları ile reddedildi. İYİ Tümen Kayseri Saylav Dursun Ataş, “Sayın Erdoğan bilcümle 20 sene sonra, başaramadığını itiraf etmekte, Türkiye’da yöntemsizlik var, yetersizlik var, yasaklar var demektedir. Bu tıpkısı vaat değil başarısızlığın sarih itirafıdır. Evet, bugün Türkiye’de idrak var. Evet, yöntemsizlik var. Olur, yoksulluk var. Evet, yasaklar var. Türkiye tarihinde eşi yepyeni; alacak birlikte usulsüzlük bile yokluk dahi, bizzat sizin eserinizdir” dedi.

İYİ Parti Grubu, TBMM Umumi Müesses’nda bugün; yolsuzluk iddialarının araştırılması ve yolsuzluğu önleme üstüne lüzumlu önlemlerin alınması amacıyla 14 Ekim’birlikte araştırı önergesi verdi. Meclis Araştırma Önergesinin gündeme alınmasına ilişik İYİ Parti önerisi, zaman TBMM Genel Oturmuş’nda görüşüldü.

İYİ Fırka Grubu namına hezel düzlük Kayseri Milletvekili Dursun Tutturgaç, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak, “AKP bundan yirmi yıl geçmiş 3 ‘Y’nin yani yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmayacağı bire bir Türkiye vaadiyle iktidara gelmiştir. Bugün, yirmi âdem yıl geride kaldı. Yirmi yıldır devleti biricik başına müdür Cumhurbaşkanı ve AKP Umumi Başkanı sayın Erdoğan, milletle meze kıymet kabil ‘Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle olmayacağı tıpkı Türkiye’yi tığ hallederiz, bunu biz yaparız, şu zaman bakımından onun hazırlığı içindeyiz’ dedi” diye niteleyerek konuştu.

“ERDOĞAN, 20 YIL SONRALARI BAŞARAMADIĞINI İTİRAF ETMEKTE; TÜRKİYE’DA YOLSUZLUK VAR, VERIMSIZLIK VAR, HARAM VAR DEMEKTE”

Tutturgaç, “Peki, Sayın Erdoğan tekmil yirmi sene bilahare başaramadığını itiraf etmekte, Türkiye’birlikte yolsuzluk var, yoksulluk var, yasaklar var demektedir. Bu, tıpkısı vaat değil, başarısızlığın degaje itirafıdır. Tamam, zaman Türkiye’de alacak var; tamam, yolsuzluk var; olur, verimsizlik var; peki, yasaklar var. Yirmi yılın sonunda Türkiye’yi bu hale getirenler bugün çıkıp ‘Yolsuzlukların önüne geçecek hazırlığı yapmaktayız’ diyor, bonjur. Bilcümle bunlar yaşanırken Türkiye’nin yönetiminde yirmi yıldır siz vardınız. Türkiye, tarihinde eşi görülmemiş idrak bile yoksulluk da yöntemsizlik bile bizzat sizin eserinizdir” diye niteleyerek iktidarı eleştirdi.

“5-10 AYLIK DÜZLÜK DANIŞMANLAR…”

İYİ Partili Tutturgaç, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Zaman ülkenin seçme yerinden usulsüzlük fışkırmaktadır. Eşinin şirketi üzerinden öz bakanlığına dezenfektan satan sakat bakanlar, her ihaleden komite düzlük yüzdelik 10’lukçu rüşvetçiler yandaşları amacıyla ihale kanunlarında yekpare 192 posta başkalık yapanlar, devlete çöreklenen kuintet çeteler, yandaşa döviz endeksli garanti ödemeli projeler, fehamet bankalarından usulsüz sunulan ve kavrayışsız ödenmeyen krediler, yandaşlara kısım usulüyle verilen kalem ihaleler, kayyumlara devredilip içi boşaltılan şirketler, AKP’nin yandaş vakıfları üzerinden yapılan nazik yolsuzluklar, borsada usulsüzlükle milyonlarca dolarlık mülk edinenler, SPK üzerinden şirketleri haraca bağlayan vükela, tek kalemde taraftar holdinglerin 500 milyon liralık kazanç borcunu silenler, görevi çiftçiyi tavlandırmak olan Kültür Bankasından güven alıp bir tane kuruş ödemeden medya imparatorluğu satın alanlar, ‘dinozor park’ amacıyla Ankara halkının cebinden sâdır 750 milyon dolar, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldığı iddia edilen ve hazırlanan dosyalara İçişleri Bakanlığı marifetiyle halk konulan 13,2 milyar lira yöntemsizlik; 5-10 mahiye alan danışmanlar, saray bürokratları…”

“AKP’LİLER CÜRÜM İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİPLER”

İYİ Öğür’nin önerisi üzerine HDP Grubu hesabına sözü Muş Mebus Gülüstan Tığ Koçyiğit aldı. Kılıç Koçyiğit, “Türkiye’nin 2002’li AKP yıllarını hatırlayalım, hangi diyorlardı, ‘Yasaklara, yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı biz iktidara geldik.’ Yasaklara bakalım bugün. Valla kimse konuşmasa Türkiye’üstelik haram yok ya de AKP’li olursa haram namevcut. Bu konuda hiçbir sorumluluk bulunmayan, AKP’liler suç işleme özgürlüğüne ashap, AKP’liler seçkin makule şeye bulaşabilirler. Yolsuzluk yapabilirler, ihaleye fesat karıştırabilirler, aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyi yapabilirler ama bu konuda tek haram bulunmayan maşallah amma olurda mugayir biri olursanız benzeri tweet atarsanız, twetin kırık dökük olursa ülkü bulunmayan amma tweetin içine temas molekül yazarsanız aha orada mesail başlıyor” dedi.

CHP Grubu adına öneri üstüne sözü Zonguldak Milletvekili Bahir Yavuzyılmaz aldı. Yavuzyılmaz; “Nedir bu dosyalar? Bu dosyalar DOĞRU Fırka dönemindeki yöntemsizlik, yöntemsizlik ve kamu zararlarıyla ilgilendiren yaptığım yanlişlik duyuruları” diyerek yanında getirdiği dosyayı Umumi Kurul’daki vekillere gösterdi.

“TABİİ Kİ BEŞLİ ÇETE, DOĞRU PARTİ’Lİ BÜROKRATLAR VAR”

Yavuzyılmaz, “Bu suç duyurularının sayısı 39 ve bu cürüm duyurularının akçasal hacmi 600 bilyon liralık yani eski parayla 600 katrilyon teklik. Demin, üç dakikanın içinde DÜRÜST Öğür dönemindeki bilcümle yolsuzları anlatmam imkansız olduğu üzere size birkaç örnek vereceğim. Büyüklük Demir Yolları Ankara-İstanbul hattı iyileştirme işinde on ilkokul yıldır tıpkı kalem tamamlanamayan bir tünel var; tünelin adı T-26. TEFTIŞ HEYETI raporuna göre barışma fiyatı 59 milyon dolar, Devlet Demir Yollarının şirkete ödediği hacim 322 milyon dolar, aradaki ayırt 262 milyon dolar; edimsel kurla tahminî 5 bilyon teklik, bozuk parayla 5 katrilyon teklik. 5 kilometrelik tünelin beherglas kilometresinde 1 katrilyon usulsüzlük var. Evet bu devasa vurgunun içinde kimler var? Tabii kim beşli çete, tabiatıyla kim DOĞRU Öğür’li bürokratlar var” diye niteleyerek AKP’yi eleştirdi.

“YANLIŞSIZ PARTİ TARİHİ, AYNI ZAMANDA TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN TARİHİDİR”

AKP iktidarını eleştiren Yavuzyılmaz, “Toplam 17 gelişim kaleminde oluşan kamu zararı 600 milyon teklik. Antrparantez şirkete 25 milyon avro da usulsüz öndelik veriliyor, avanstan tek şekilde getiri alınmayarak yani yüzdelik muvaffakiyetsiz faizle ancak tırı vırı yıl sonra dünyalık tahsil ediliyor. İşte size SELIM Fırka dönemindeki elden 2 yolsuzluktan benzer. Altını çizerek söylüyorum; SELIM Parti tarihi benzeri zamanda Türkiye’deki yolsuzlukların tarihidir” dedi.

“AK PARTİ HÜKÜMETLERİMİZ, AMME YÖNETİMİNDE ELAN SLAYT, HESAP VEREBİLİR, BİR YAPIYA DÖNÜŞMESİ; YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KONUSUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI”

İYİ Fırka’nin önerisi konusunda AKP Grubu namına alay düz Kocaeli Saylav İlyas Şeker Hastalığı, “Serencam on sekiz yılda DÜRÜST Tümen hükümetlerimiz kamu yönetiminin henüz diyapozitif, hesap verebilir, çın ve murahhas benzeri yapıya dönüşmesi ve yolsuzluklarla savaş konusunda makro adımlar attı. Bakir anayasal düzenlemelerin birlikte, birçok kanunda birlikte tadilat yapıldı. Örneğin, Bilgelik Edinme Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Müesses Kurulmasına ilgilendiren kanun, Kamu Mali Yönetimi ve Arama Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Kaçakçılıkla Savaş Kanunu, Türk Ukubet Kanunu, Ukubet Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Kamu Denetçiliği Kurumu kurulması üzere Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, Sayıştay Kanunu kabilinden bir nice yasa bu çevrim içerisinde yasallaşmıştır” dedi.

“YOLSUZLUKLA SAVAŞIM KOSUNDA TARAF OLDUĞUMUZ BİRÇOK ULUSLARASI SÖZLEŞMERE ÜSTELIK İMZA ATILDI”

Şeker Hastalığı, “Yolsuzlukla uğraş üzerine canip olduğumuz bir nice arsıulusal sözleşmelere de imza atılmıştır. Örneğin, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Alın Kentlileşmiş Ahbaplık Sözleşmesi, OECD Arsıulusal Ticari İşlemlerde Yabancı Amme Görevlilerine Sunulan Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi, Sınıraşan Düzenleme Suçlarla Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi gibi bir nice sözleşmeye bile tekrar imza atılmıştır” diye konuştu.

AKP VE MHP’Lİ VEKİLLERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

İYİ Öğür’nin önerisi, oylamaya sunulmadan önce İYİ Parti Ekip Başkanvekili Erhan Kankızıl, değişmeyen yeter sayısının aranmasını rica etti. Karar kâfi sayısı bulunmayınca TBMM Başkanvekili Cemal Adan, birleşime 10 dakika duruluk verdi. Birleşimin ikinci oturumunda yapılan oylamada İYİ Tümen’nin önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Share: