Unesco Arsıulusal Neşet Ertaş 10. Yıl Yâd Programı’na Tehlikeli İlgi

‘Bozkırın Tezenesi’ büyük âşık Neşet Ertaş’ı adlandırmak amacıyla Kırşehir Belediyesi vasıtasıyla hazırlanan “UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Ihtifal Programı”, geçmiş gününde bati bent gördü.

25 Eylül 2012 tarihinde hayata gözlerini yuman büyük ozan Neşet Ertaş’ı tesmiye etmek üzere Kırşehir Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirilen “UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Sene Ihtifal Programı”, Neşet Ertaş Hars Nutuk Merkezi’nde Okan Maksat Öztürk, Alay Bilgili Tokel, Hilmi Şahballı ve Abdullah Gün vasıtasıyla gerçekleştirilen “Neşet Ertaş” mevzulu bire bir panelle başladı.

Vali Hüdayar Mete Buhara’nın de katıldığı panelde, programları nedeniyle panele katılamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Öğür Genel Başkanı Meral Akşener’in ve CHP Kırşehir mebus Sağlam İlhan’ın gönderdikleri tebrik telgrafları okundu.

Panel açılışında, panele İYİ Öğür Umumi Başkanı Meral Akşener namına katılan İYİ Fırka Ankara milletvekili Ayhan Altuntaş ile Vali Hüdayar Mete Buhara, birer müşavere yaptı.

Kırşehir Şehremini Selahattin Ekicioğlu ise konuşmasında şunları söyledi:

“Kırşehir Belediyesi yerine hazırladığımız, ‘UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10’uncu Yıl Yâd Programı’ kapsamında zaman burada ‘Neşet Ertaş’ konulu panelde mevcut kül katılımcılara hoşgeldiniz diyorum.

25 Ilkgüz 2012’üstelik aramızdan ayrılan, iri ozanımız ‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş, mütevazı hayat biçimiyle, türkülerinin insana ve hayata dokunuşuyla, insana ve geleceğe olan fideist ve umuduyla; eşsiz sesi ve yorumuyla Anadolu abdal geleneğinin öncüsü ve bozlak kültürümüzün yeryüzü iri temsilcisi olmuştur.

Başta balaban ozanımız Neşet Ertaş girmek için, Küçük Asya abdal geleneğinin hep temsilcileri sayesinde bozlağın anavatanı olan Kırşehir’imiz, çalgı alanında UNESCO’nun Doğurucu Şehirler Ağı’na giren ilk ve biricik şehir olmuştur. Bu da hepimiz üzere çokça şişman bire bir kurum kaynağıdır. UNESCO Yatırıcı Şehirler Ağına organ 49 mutluluk şehrinden taahhüdünü namına getiren 3 şehirden birinin dahi Kırşehir olduğunu buradan tıpkısı öğün elan uyarmak isterim.

Bu geleneğin yaşatılması, türe ettiği değere erişmesi ve ati kuşaklara aktarılması amacıyla planladığımız cesim çalışmalara, Acun Çalgı Aleti Şehri olan Kırşehir’dahi daha çok dahi aleniyet vermeden bitmeme edeceğiz.

‘UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10’uncu Sene Ihtifal Programı’ kapsamında birkaç sonra kızıl panelistlerimiz sayın Okan Hedef Öztürk, sayın Kortej Bilge Tokel, sayın Hilmi Şahballı ve sayın Abdullah Çağ bizlere şişman ozanımız Neşet Ertaş’ı anlatacaklar. Kendilerine şimdiden programımıza ilim verdikleri için teşekkürname ediyorum.

Iri ozanımız Neşet Ertaş’ı aramızdan ayrılışının 10’uncu yılında korkunç ve yağmur le anıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.”

Panelistlerin konuşmalarının arkası sıra Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş birlikte ayrımsız konuma yaparak programın hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.

“UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Sene Anma Programı” kapsamında yapılan panelin arkası sıra Neşet Ertaş Kültür Nutuk Merkezi önünden Cacabey Meydanı’na akıllıca hezel yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortejin Cacabey Maydanı’na gelmesinin ardından dinleti programı açılışı yapıldı.

Başkan Ekicioğlu, burada yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

“UNESCO Arsıulusal Neşet Ertaş 10’uncu Yıl Yâd Programı için Gürcistan’dan, İtalya’dan, Almanya’dan; Kütahya, Afyonkarahisar, Bursa, Hacıbektaş ve Kırklareli özellikle oluşmak üzere ülkemizin farklı şehirlerinden gelen sevgili konuklar ve kızıl Kırşehirli hemşehrilerim, sizlerle Ozanlar Diyarı Kırşehir’imizde tıpkı arada bulunmaktan hava duyuyoruz. Hepiniz hoşgeldiniz.

Kırşehir Belediyesi vasıtasıyla 23-24-25 Eylül 2022 tarihleri üzere hazırlanan; UNESCO Çalgı Şehirleriyle birlikte kuma programlar ve ülkemizdeki ayrımlı üretken alanlardaki UNESCO Şehirleriyle alay malay planlamaların yapılacağı ve bu vesileyle de bire bir arada bulunacağımız UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10’uncu Yıl Anma Programı’nı siz zer konuklarımızın üstelik katılımlarıyla başlatmış bulunuyoruz.

25 Eylül 2012 tarihinde ‘bu dünyadan geçen’ Neşet Ertaş, alçak gönüllü dirim biçimiyle, türkülerinin insana ve hayata dokunuşuyla, insana ve geleceğe olan inancı ve umuduyla; misilsiz sesi ve yorumuyla Anadolu abdal geleneğinin öncüsü ve bozlak kültürümüzün sunma balaban temsilcisi olmuştur.

Başta Neşet Ertaş kalkışmak amacıyla, Küçük Asya abdal geleneğinin bütün temsilcileri sayesinde bozlağın anavatanı olan Kırşehir’imiz, müzik alanında UNESCO’nun Doğurucu Şehirler Ağı’na giren geçmiş ve yegâne şehir olmuştur. Bu da hepimiz amacıyla çok büyük benzeri gurur kaynağıdır.

Bu geleneğin yaşatılması, türe ettiği değere erişmesi ve ati kuşaklara aktarılması amacıyla planladığımız mehabetli çalışmalara, Acun Müzik Şehri olan Kırşehir’dahi daha çok da mesafe vermeden devam edeceğiz.

UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10’uncu Yıl Ihtifal Programı’nın, UNESCO Şehirlerinin üyelerini dahi henüz aşkın birbirine yaklaştırmasına dil olacağını düşünüyoruz.

Bilindiği üzere ‘Bozkırın Tezenesi’ büyük ozanımız Neşet Ertaş, 2012 yılındaki vefatından ilk, 2009 yılında UNESCO vasıtasıyla “Hayatiyetli kayırıcı hazinesi” unvanını almıştı. Neşet Ertaş sadece yırlamak belirten biri değil, aynı zamanda kendine ilgilendiren yapısı olan nazirsiz ve özgün tıpkısı ilhak arak ustasıdır; bu nedenle birlikte ‘Bozkırın Tezenesi’ unvanıyla anılmaktadır.

Sesiyle, yorumuyla, sazıyla ve heves felsefesiyle cihanşümul değerlere taşınmış olan Şişman Ozanımız Neşet Ertaş’ın ahiret yolculuğu sene dönümünün ’25 Ilkgüz’ olması nedeniyle bu sene 10’uncusunu düzenlediğimiz ihtifal programının adını da UNESCO Arsıulusal Neşet Ertaş 10’uncu Yıl Yâd Programı olarak belirledik.

UNESCO unvanını haiz şehirler namına ayrımsız yapı altında bulunmamız ve UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10’uncu Sene Yâd Programı söyleminden da anlaşılacağı için, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin birbirini etkilemesi ve dayanışma potansiyelinden hareketle, ilkin saz koyulmak amacıyla birlik sanatsal faaliyetlerin ve yaratımların birbirini beslemesi ve desteklemesi düşüncesiyle sizlerle gelişigüzel olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

23-24-25 Ilkgüz günlerinde yapacağımız UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10’uncu Yıl Anma Programı dahilinde, matrak Kırşehir’imizin kültürel değerlerini sizlerle paylaşırken; altın misafirlerimizin gelmiş oldukları şehirlerin dahi kültürel değerleriyle buluşmanın fırsatını yakalamış olacağız.

Dünyadaki bir nice çalgı aleti otoritesi tarafından sesi ve sazıyla efsane yerine kabul edilen Dilek Dağı’nın üzüntülü yüreği, Küçük Asya abdal geleneğinin temsilcisi şişman ozanımız Neşet Ertaş’ı, aramızdan ayrılışının 10’uncu yılında bağlılık, tevakki etmek ve özlemle anıyor, hepinize saygılarımız sunuyorum.”

Cacabey Maydanın’ndaki programda konuşmalarının peşi sıra Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, ozanlar; Halil Cıbıl, Amaçlanan Feryadi ve Hilmi Şahballı, Gürcistan, İtalya ve Almanya’dan eylem ekipleri ile saz grupları gösterilerini sergiledi. İlk günün kapanış konserinde ise şair Okan Uğur Öztürk görüntü aldı.

Share: