Ttb ve Doktor Odalarından Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanmasına Tepki: “Şebnem Hoca, Önlüğünün Seyelan Gibi Alnı Ak Tıpkısı Olgun İnsanıdır”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve hekim odaları, TTB Suret Konseyi Başkanı Çiy Korur Fincancı’nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanmasını protesto etti. Kalıp Konseyi 2. Başkanı Mürtefi İhsan Ökten, “İktidarın niyeti, hekim Çiy Korur Fincancı üzerinden TTB ve otacı odalarına sıklet infaz etmek, seçme meşru yönetimimizi görevinden almaya harıldamak, keyfi bir yöntemle hem bizi hem de mecmu toplumu sindirmektir” dedi. Diyarbakır Otacı Odası Başkanı Elif Turan ise “Çiy Hoca, önlüğünün seyelan kabilinden alnı selim aynı bilgelik insanıdır” diye niteleyerek konuştu.

‘Terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla geçen çarşamba günü İstanbul’de gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen Çiy Korur Fincancı, geçmiş çıkarıldığı gözetleyici hazar hakimliği yoluyla tutuklandı.

TTB Eşkâl Konseyi üyeleri, Fincancı’nın tutuklanmasını, tabip odalarının yöneticileriyle birlikte Ankara’daki umumi biçim binası uğrunda yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. TTB Hat Konseyi 2. Başkanı Büyük İhsan Ökten, Konsey adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İKTİDARIN ARISTOKRAT NİYETİ, TTB VE TABİP ODALARINA BASKI UYGULAMAK, SEÇİLMİŞ YASAL YÖNETİMİMİZİ GÖREVİNDEN ALMAYA ÇALIŞMAK, MECMU TOPLUMU SİNDİRMEKTİR”

“Profesör Hekim Çiy Korur Fincancı başıboş bırakılsın. TTB üzerindeki baskılara son verilsin. Günlerdir, Türkiye demokrasisi, ahbaplık açısından utanç duyulacak tıpkı sürece şahitlik ediyoruz. TTB Tarz Konseyi Başkanı Prof. Dr. Çiy Korur Fincancı, kudret eli ile çarpıtma, kara propaganda ve dezenformasyon süreci işletilerek tasavvur gösterildi ve evvel nahak yere, hukuksuz aynı biçimde tutuklandı. Doktor Çiy Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasının peşi sıra bizzat Adalet Bakanı’nın sözleri ile iktidarın ana niyeti dillendirilmiştir. Bu kuvve, esenlik alanında izlenen el sağlığı karşıtı ve piyasacı politikalara karşı etkili benzeri mugayeret gösteren ve yürüteç TTB’nin denetim altına alınması ve susturulmasıdır. İktidarın niyeti, hekim Çiy Korur Fincancı üzerinden TTB ve doktor odalarına gravite infaz etmek, seçme yasal yönetimimizi görevinden almaya gitmek, keyfi aynı yöntemle hem bizi hem da bilcümle toplumu sindirmektir.

“BUGÜN, TOPLUMUN SAĞLIK HAKKINI HER ZAMANKİNDEN BUNDAN SONRA SAVUNMAYA BITMEME EDECEĞİZ”

Sizler dahi biliyorsunuz ki pandemi süresince gerçekleri ortaya koyan, emeğine eş sâdır, afiyet sisteminde yaşananları zaman yüzüne çıkaran ve toplumun keyif hakkına için savaş örümcek birliğimiz, odalarımız sıkça uğur gösterilmiştir. Buna rağmen TTB, Erdal Atabek ve Nusret Fişeklerden bu yana türlü baskılara ve saldırılara maruz mevdu, ancak ilkelerinden vazgeçmemiş ve susmamıştır. Bugün, toplumun esenlik hakkını gelişigüzel zamankinden bundan sonra savunmaya bitmeme edeceğiz. Görevimizin başındayız. Okumuş günlerin, metin toplumun tesisi uğrunda keyif sisteminde yaşanan krize birlikte demokrasiye vurulan darbelere de sessiz kalmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dün ‘Giderlerse gitsinler’ dediklerinde birlikte haykırdık, yeniden haykırıyoruz; susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz.”

Ökten’in açıklamasından sonraları İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin Ağacı, Diyarbakır, Bursa ve Muğla illerinin hekim odası yöneticileri küçümseme aldı ve görüşlerini aktardılar.

Ankara Tabip Odası Başkanı Aşure Ayı Baytemür, “Bildiğiniz kadar yarın, Cumhuriyet Altını’imizin 99. yılı. Buradan hem meslektaşlarımın hem afiyet emekçilerinin hem de bütün Türkiye halkının Cumhuriyet Altını Bayramı’nı kutluyorum. Önümüzdeki sene dahi yüzüncü yılı olacak. Önümüzdeki sene aynı zamanda TTB’nin üstelik 70. Yılı. Önümüzdeki sene, inanıyorum, kuruluşunu çokça ruhlu bire bir şekilde kutlayacağız. artık da 70 yıldır olduğu kabil tekrar halkımızın sağlık hakkı için, meslektaşlarımızın düzentileme koşulları ve şahıs hakları üzere ve ülkemizin demokratik süreci üzere burada olmaya bitmeme edeceğiz” dedi.

İstanbul Hekim Odası Umumi Sekreteri Ertuğrul Oruç ise şöyle konuştu:

“Çiy Sarıklı’mız üzerinden başlatılan, medyaya verdiği izah sonrası başlatılan linç kampanyasının güzeşte tutuklanma ile sonuçlandığına tanık olduk. İstanbul Otacı Odası olarak, bunu kabul etmiyoruz. Çiy Korur Fincancı, TTB Model Konseyi Başkanı, derhal azade bırakılmalıdır. Çiy Hoca üzerinden başlatılan linç kampanyasının bu toprakların sunu şişman değeri olan TTB başta görünmek için başka iz örgütleri, sendikalar, siyasi partiler üzerinde bile bire bir takı uzlaştırıcı olduğu görmekteyiz. Bu anlamı ile TTB’yi ve Çiy Hoca’yı savunmanın antrparantez altın olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Hekim Odası namına, TTB’nin bu ülkedeki bilimsel bilgiye ulaşmada, halkın esenlik hakkın korunmasında, hekimlerin eş hakların savunmasında rolünü düşünülerek ve iktidarında TTB ilkin almak için düzence altına alamadığı örgütlerin ağırbaşlılık altına alınmasını önemseyerek, çatı örgütümüz olan TTB’nin ve Çiy hocamızın sonuna kadar yanındayız.”

Diyarbakır Otacı Odası Başkanı Elif Turan da “Şebnem Korur Fincancı, hoppadak ülkemizde değil arsıulusal kamuoyunda tanıdık, maruf ve sözüne güvenilen bir âlim ve koca hakları savunucusudur. TTB, kuruluşundan bu yana yaşamdan yana ergin, cihanşümul adam hakları değerlerini yatkın, ilmî bilgiyi bölüt paylaşmıştır. Bu şekilde mücadele sürdürmüştür. Şebnem Sarıklı da TTB’nin ilkeleri çerçevesinde mücadelesini sürdürmüştür. Bizler hem koca hakları alanında hem üstelik meslek örgütümüzde kendisi ile çalıştığımız amacıyla mücadelesine tanığıyız. Çiy Sarıklı, önlüğünün akı gibi alnı selim aynı olgun insanıdır. Akıllıcasına bildiğimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Yaşamdan yana mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Share: