Sinop haberi: Sinop’ta Asıl Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi’nin maharet yardım çalışmaları başladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı(KUZKA) öncülüğünde Uran ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde geçerli ” Sinop’ta Ana Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi” ustalık müzaheret çalışmaları başladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı’nca hesaplı Kompetitif Sektörler Programı çerçevesinde geçerli “Sinop’ta Asıl Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi” beceri yardım ihalesini kayran DT Toptan IDEV Europe liderliğindeki ANFACO-CECOPESCA ve ATC-Consultants konsorsiyumu marifetiyle 24 ay süresince teknik müzaheret hizmeti sunulacak. Maharet müzaheret hizmeti çerçevesinde sağlanacak hizmetlere ilgilendiren Yıldız Rum Kalkınma Ajansı’nı (KUZKA) mülakat fail konsorsiyum yetkilileri, teknik yardım bileşenleri konusunda Umumi Kâtip Dr. Serkan Tüvana ve birim yöneticileriyle istişarelerde bulundu.

Üç bileşenden oluşan beceri arkalama hizmetlerinde önce adına Sinop Kombinasyon Uran Bölgesi’nde yapımında sona yaklaşılan 3 bin titrem/yıl kapasiteli su ürünleri el işi, şoklama ve depolama ortak tasarruf tesisinin işletmeye alınması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına müteveccih icraat gerçekleştirilecek. Bu çalışmaları müteakip ilk bileşen çerçevesinde, tesis ürün ve hizmet planlaması (iş planı, bakım kılavuzu, genişleme planı), adam kaynakları yönetimi (işe hava, takat sınırı dalavere sistemi), markalaşma ve ticarileşme hizmetleri, nükleer tesisin balıkçılık ve turizm sektörleri üstünde etkisinin analizi, balık ürünleri ahzüita araştırması ve izlem raporu hazırlanması ile açılış ve tanıtım toplantıları gerçekleştirilecek.

Sinop’ta kurulacak olan su ürünleri el işi, şoklama ve depolama kuma tasarruf tesisi, KOBI destek merkezi ve TR82 Bölgesi’nin turizm sektöründe rekabet gücünün artırılmasına yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler üzerine ikinci bileşen çerçevesinde, su ürünleri ve turizm işletmelerinin aksiyon ihya ve girişimcilik faaliyetlerini katmak amacıyla Sinop’ta KOBİ Bindi Merkezi kurulacak. Bu merkezde sunulacak eğitim bilimi ve müşavirlik hizmetleri ile işletmelerin istihsal ve hizmet kapasitelerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Üçüncü bileşen çerçevesinde ise TR82 Bölgesi sınırlarında vadi alan Kastamonu, Çankırı, Sinop’ta turizm sektörünün rekabetçiliğin artırılması amacı ile TR82 Bölgesi turizm master planı, turizm destinasyon tanıtım stratejisi ve tasarruf yol haritası hazırlanacak, TR82 Bölgesinde belirlenecek 5 alanda destinasyon alan planlamaları yapılacak.

24 kamer devamlı beceri müzaheret hizmeti ile Sinop ili özellikle kalkmak için TR82 Bölgesinde su ürünleri ve turizm sektörüne müteveccih yürütülecek serbest yetenekli icraat ile sektörlerin rekabetçiliğinin artırılmasına yardım sağlanacak. – SİNOP

Share: