Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte bakanlıklar, büyükelçilikler, bazen gurur ve üniversitelerde yapılan atama ve görevden kabul etme kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı sefirikebir ve daimi temsilcilerin fariza değişikliğine ilişik tayin kararları Resmi Gazete’bile yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara bakarak, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Şimal Atlantik Antlaşması Teşkilatı Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yüksek Erek Basçeri, Mürekkep Milletler Cenevre Ofisi Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadist Aslan, Kosova Cumhuriyeti Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı Sakar, merkeze makbuz.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Avrupa Konseyi Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili Siyasal İşler Genel Müdürü Zeki Uzun Gümrükçü, Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mukavemetli Feyzioğlu, Konfedere Milel Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Atılganlık Begeç, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Umum Müdür Yardımcısı Sabri Bronz Angılı atandı.

ADLİ CINS KURUMUNDA NASIP VE GÖREVLENDİRME

Adli Tababet Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Müesses Göğüs Hastalıkları Üyeliği’ne Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademisyen Prof. Dr. Halit Çınarka ile Birinci Adli Tababet İhtisas Yerleşmiş Kadın Hastalıkları ve Tevellüt Üyeliğine Keyif Bilimleri Üniversitesi Akademisyen Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tababet İhtisas Yerleşmiş Adli Tababet Üyeliği’ne Birinci Adli Tıp İhtisas Oturmuş Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Yüce Mürtefi Inmeli atandı.

VAKIFLAR UMUMI MÜDÜRLÜĞÜ’NE ATAMALAR

Vakıflar Umumi Müdürlüğü’nde belirgin kâin Antalya Evkaf Havza Müdürlüğü’ne Lütfi Karabacak, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne Gökhan Bahçecik, Bursa Evkaf Nahiye Müdürlüğü’ne Haluk Nasip, Diyarbakır Vakıflar Mıntıka Müdürlüğü’ne Kağan Çıpa, Edirne Vakıflar Nahiye Müdürlüğü’ne Ahmet Saraç, Kütahya Evkaf Nahiye Müdürlüğü’ne Zekeriya Şentürk, Malatya Vakıflar Kesim Müdürlüğü’ne de Yoksulluk Bacanlı atandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDA AÇIK KÂIN 6 HAVZA MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

İletişim Başkanlığı’nda meydanda kâin Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü’ne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Nahiye Müdürlüğü’ne Esen Diler, Bursa Kesim Müdürlüğü’ne Mürtefi Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Mıntıka Müdürlüğü’ne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Havza Müdürlüğü’ne Derviş Sivri, Samsun Bölge Müdürlüğü’ne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

İKİ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATANDI

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın Lokman Hekim Üniversitesi ve İstanbul Boşluk Üniversitesi’ne yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete’dahi yayımlandı. Buna bakarak, Lokman Doktor Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Göz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ekşimik atandı.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Anamal Piyasası Yerleşmiş Komutan Vekili Mutalip Ünal ve Anamal Piyasası Yerleşmiş Üyesi Ulu Akay görevden alındı. Onların yerlerine ise, Resülmal Piyasası Yerleşmiş Başbuğ Vekili namına Enver Usca, Sermaye Piyasası Oturmuş Üyesi olarak da Bülent Misyon Haholu atandı.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA ATAMA

Türkiye Taşkömürü Kurumu Umumi Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden makbuz. Boşalan koltuğuna ise Mete Saat atandı. Değişmeyen 233 az Kanun Mesabesinde Kararnamenin 8’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3’üncü maddeleri göre yapıldı.

DİĞER ATAMALAR

Milli Terbiye Bakanlığı’nda açık mevcut Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Umumi Müdürlüğü’ne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Ancak Dışı Yetişek Umumi Müdürlüğü’ne Erek Süt’ün ataması yapılırken, Milli Defans Bakanlığı’nda yıldızlı bulunan Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı’na Erek Soykan’ın ataması gerçekleştirildi. Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Hars ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Ekin ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı. Mücahede ve Içtimai Güvenlik Bakanlığı’nda peyda kâin İş Sağlığı ve Güvenliği Umum Müdür Yardımcılığı’na Uzun Kenan Kibar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı’na Muhammet Kamil Işık, Toplumsal Güvenlik Kurumu’nda berrak kâin Umumi Heyet Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yıldızlı mevcut Başmüfettişliğe Müfettiş Hür Semiz, Hars ve Turizm Bakanlığı’nda çıplak bulunan Kırıkkale İl Firez ve Turizm Müdürlüğü’ne ise Haysiyet Kızılkaya getirildi.

Share: