Reisicumhur Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden kabul etme ve atamalar gerçekleşti

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara bakarak, çokça sayıda kamu gurur ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Çalışma ve Toplumsal Asayiş Bakanlığında celi mevcut Hususiyet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı, Içtimai Güvenlik Kurumu Komutan Yardımcısı ve Umumi Heyet Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden makbuz.Milli Terbiye Bakanlığında engelsiz kâin Ana Eğitim Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Bindi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Uzun Özil atandı. Milli Defans Bakanlığında meydanda bulunan Tedbir Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Cebbar atanırken, Tersaneler Umum Müdür Yardımcısı Garaz Nasip görevden makbuz. Afiyet Bakanlığında engelsiz bulunan müfettişliğe, uzluk sınavında sükse gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Huy Esirgeme ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden makbuz. Tarım ve Orman Bakanlığında çıplak kâin Besin ve Arama Genel Müdürlüğüne Durali Bonkör, Hikmet Teknolojileri Umum Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Heybetli ve Atilla Bektaş atandı. Tecim Bakanlığı Personel Umum Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Şarap görevden makbuz.

DİĞER KURUMLARDAKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Çok Ortaklı Ortaklığı Genel Müdürlüğünde küşade bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mutlu Belletici atandı. Maden Araştırma ve Taharri Umumi Müdürlüğünde zahir kâin Doğu Akdeniz Havza Müdürlüğüne Ümit Ziyalı, Orta Anadolu 3. Havza Müdürlüğüne Metanetli Bulut getirildi. Güneydoğu Rum Projesi Nahiye Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Patent ve Bellik Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Başbuğ Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Hayati Hür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Nahiye Müdürü Recep Zehir ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman görevden makbuz. Mehabet Su İşleri Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kaya Kader ve Şadiye Yalman ile IX. Kesim Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Toprak Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Havza Müdürü Sadullah Seven görevden makbuz. Çap Akarsu İşleri Umumi Müdürlüğünde belirtik kâin Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Balta ve V. Mıntıka Müdürü Tasavvur Kahraman atandı. Ekincilik İşletmeleri Umumi Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Şanlı Osman Biaman, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden makbuz. Yerey Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açıkça kâin Umumi Heyet üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.Share: