Omü ve Omkan İşçileri, Yüzde 5’lik Sevap Zammı Teklifini Protesto Etti

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Çabuk-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı (OMKAN) işçilerinin iki almanak sözleşmeleri amacıyla OMÜ ve OMKAN işverenleriyle masaya oturdu. Kendilerine yüzde 5 gibi gır gır bindirim oranı teklif edildiğini tamlayan işçiler, zaman OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nden OMÜ Rektörlüğü’ne yürüdü.

Çabuk-Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, kestirmece iki kilometre süren yürüyüşün peşi sıra rektörlük uğrunda basın açıklaması yaptı. Sayın, şunları söyledi:

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile sendikamız Çabuk-Koop-İş beyninde yürütülmekte olan 01.07.2022-30.06.2024 meriyet sürekli dolgun hizmet akdi görüşmeleri 23 Haziran’birlikte başlamıştır. Şişman iş sözleşmesi görüşmelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü namına mecbur olduğu işveren sendikası Türk Bati Sanayii ve Bakım Sektörü Amme İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yürütmektedir. Benzeri dönemde Ondokuz Mayıs Vakfı (OMKAN) ve kapalı işyerlerinde müteharrik işçiler yerine dahi OMKAN Yönetim Kurulu ile dahi şişko iş sözleşmesi görüşmeleri yürütülmektedir. Toplu hizmet akdi görüşmelerinin üzerinden iki kamer geçmesine rağmen bibi uyuşma sağlanamaması zımnında Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri taleplerini dile aktarmak amacıyla eylemlere başlamıştır.

“İŞVEREN SENDİKASI TARAFINDAN İLK ALTI AY İÇİN YÜZDE 5’LİK BINDIRIM VERİLDİ”

Sendikamız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve vabeste işyerlerinde uzun yıllardır örgütlüdür ve şişko hizmet akdi imzalamaktadır. Bu çevrim çalıştıran sendikası TÜHİS’e üye olan üniversitede sendikamızın işverene iletmiş olduğu şişman iş sözleşmesi teklifine karşı hiçbir verimlilik kaydedilmemiş; TÜHİS öz teklifini dayatma yaparak toplu endam sürecinin dimdik aynı biçimde ilerlemesini engellemiştir. İşveren sendikası TÜHİS marifetiyle, Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine birinci sene, bir numara şeş kamer dönemi üzere yüzdelik 5 ücret zammı öneri edilmiştir. Hanay pahalılığının anbean arttığı, enflasyon oranlarının rekor seviyelere ulaştığı; elektrik, doğal gaz, gıda, yakıt kabilinden önemli önemdeki esas tüketim maddelerine ve hizmetlere her geçen gün bakir zamlar eklendiği, çalışanların her an henüz aşkın yoksullaştığı aynı dönemde çalıştıran sendikasının yüzde 5 ücret zammı teklifi kabul edilebilir değildir.

“OMKAN’DAN ÜSTELIK YOKSULLUK ZAMMI TEKLİF EDİLDİ”

Değişik yandan OMKAN’bile bile eş ayrımsız proses yaşanmaktadır. OMKAN’bile uzun yıllardır iri ayrımsız özveriyle etkin işçilere bile OMKAN yoluyla sefalet zammı teklif edilmiştir. Minimal ecir düzeyinde ücretlerle müteharrik işçilere toplu hizmet akdi görüşmelerinde önerilen bindirim oranları hangi akla hangi dahi vicdana sığmaktadır. Tüm bunlara rağmen sendikamız uzlaşma zemininden vazgeçmemiş, tıpkı dakika ilk sürecin dosdoğru tıpkı şekilde sürdürülmesi, işçilerin doğruluk ettikleri ücreti alabilmesi üzere vacip adımları atmıştır. Bir zamanda TÜHİS eliyle bulunan sözleşmemizde işçi lehine kayran düz ahkâm dahi geriye sürmek istenmiştir. Çalışma saatleri dolgun iş sözleşmemizde günde 8 saat, haftada 40 saattir. Cumartesi ve pazar günleri hafta tatilidir. Yıllardır bu say saatlerinin uygulandığı üniversitede say saatlerinde yarık yaratılmak istenmektedir. Bire Bir hareket yerinde tıpkısı işi yapan işçilerin tıpkı kısmı haftada 40 saat çalışırken özge işçiler haftada 6 devir 45 saat çalıştırılmak istenmektedir. Tıpkısı aksiyon durumunda müteharrik işçiler beyninde bu tuhaf ayrımsız eşitsizlik, çalışanlar ortada ağız tatsızlığı yaratmaktadır, akreditasyon ilkesine peyda aykırıdır. Şişman hisse senedi sözleşmemizde düzlük alan ahkâm yıllar süren mücadeleler sonucunda müktesep haklardır. Sendikamız eliyle müktesep haklarda tek şekilde geriye gidilemeyeceği açıktır.

“TİS İLE KAZANILMIŞ OLAN HAKLAR GERİYE GÖTÜRÜLMEMELİ”

Diğer yandan kamu idarelerinde etkin 700 binden çok işçi için hükümet ile işçi sendikaları konfederasyonları beyninde imzalanan, kamuda en düşük ücretleri ve ücrete ilişkin hakları belirleyen 2021 Yılı Amme Toplu İş Sözleşmeleri Söve Protokolü’nün uygulandığı kamu iş yerlerinde eş işlerde müteharrik işçilerin almakta oldukları ücretlerin haddinden fazla altında sevap öneri edilmesi, Anayasa’nın özenle koruduğu hem muadele ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem dahi içtimai türe ilkesine aykırıdır. Muadele ilkesine uygun olarak kamu kurumlarında eş bakım gruplarında etkin işçiler arasında ücrette ve sosyal haklarda akreditasyon sağlanmalıdır. Yıllarca verilen mücadeleler sonucu toplu iş sözleşmesi ile müktesep olan haklar geriye götürülmemelidir. Açıklayan nedenlerle hesaplı krizin bu kadar etraflıca hissedildiği bir dönemde dolgun hizmet akdi sürecinin uzaması, soylu erki sıkıntılarla bile birleşince çalışanlar arasında pahal huzursuzluklara sefer açmış, faaliyet barışını ortadan kaldırmıştır. Henüz fazla geciktirilmeden bire bir dakika önce işçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine başka amme kurumlarındaki işçi ücretlerinin altında ücret dayatmasından vazgeçilmelidir. Yıllardır aralıksız nazik tıpkısı cansiparane müteharrik Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve OMKAN işçileri, harcadığı emeğin, döktüğü alın terinin karşılığını almalıdır.”Share: