Öğrenciler, velilerin kendileriyle artık ilgilenmeleri üzere sloganlar attı

Öğrenciler, velilerin kendileriyle bundan sonra ilgilenmeleri üzere sloganlar attı

Gediz Taşmak Ortaokulu’nda ‘Harezmi Yetişek Modeli’ uygulaması

KÜTAHYA – Kütahya’nın Gediz ilçesine sadık Yenikent beldesindeki Taşmak Ortaokulu’nda ‘Harezmi Yetişek Modeli’ uygulamasında öğrenciler, velilerin kendileriyle, dersleriyle ve dertleriyle çıktı ilgilenmeleri amacıyla ellerinde dövizlerle sloganlar atıp tutum yaptı.

Akademik başarılarının ailelerinin henüz çok ilgisine ilişkin olduğunu vurgulayan öğrenciler velilerin dikkatlerini çekmeyi başardı.

Konuyla ilişkin ayrımsız açıklama özne Bataklık Ortaokulu Müdürü Gökhan Said Mamak, “İstanbul Üniversitesi eliyle başlatılan, elan sonra İstanbul İl Milli Terbiye Müdürlüğü’nce uygulanıp talih çapında uygulaması kaynak edilen ‘Harezmi Yetişek Modeli uygulaması’ bu yıl ikinci başvurularını aldı. Proje çerçevesinde, Bilişim Öğretmeni olarak ben, İngilizce öğretmeni Gülçin Yılmayan, Diyanet Kültürü ve Aktöre Bilgisi Öğretmeni Saide Cantürk, Türki Öğretmeni Mehmet Ali Batur, Matematik Öğretmeni Gülçin Tarcan ve Malumat Bilimleri Öğretmeni Ebru Ulutürk dahil oldular. Elan bilahare İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen seminerde eğitime katılarak her hafta öğrencilerimizle mütenevvi faaliyette bulunduk” diye niteleyerek konuştu.

Düşünme yeteneğinin daha de artırılması hedefleniyor

Kütahya genelinde Harezmi Eğitim Bilimi Modeli uygulamasına karışma olan 4 okuldan birinin dahi Gölcük Ortaokulu olduğunu söyleyen Başmuallim Mamak, “Bu projede ayrımlı düzen bağı ve branşların gelişigüzel akıntı ederek tıpkı konuyu bir nice öğretmenin özlük branşı sebebiyle ele alması ve çeşitli yönlerden değerlendirmesi, bir derse ansız aşkın öğretmenin tıpkı anda girmesiyle öğrencilere tıpkısı konuyu anlatırken bir nice boyuttan tefekkür yeteneğini kazandırmaları, karar verilen benzeri kasıt ya da konu üzerinde öğrencileri ve hatta ailelerini yıl süresince projeler yaptırarak beraber çalışmalarının sağlanması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Proje bilcümle mektepli ve velilerini içine almakta olup proje yürütücüsü kendisine 6-A sınıfı seçildi. Öğrenciler yıl boyunca yapacakları faaliyetlerin esas konusunu tespit etmek için Google Form’dahi oluşturdukları anketi tüm Gölcük Mahallesi halkına uyguladı ve “Akademik Başarıyı artırmada velilerin ilgisini çoğaltmak namına yapılacak çalışmalar” proje konusu kendisine belirlendi.

Haftada benzeri bölüm ayrımsız ibret saatinin ‘Harezmi Uygulaması’na ayrıldığı okulda son 1 kamer boyunca Bilişim, İngilizce, Türkçe ve Diyanet Kültürü ve Aktöre Bilgisi (Anne-babanın çocuğu üstünde olduğu üzere, çocuğun bile asıl ve babası üzerindeki hakları) konuları üstüne çalışmalar yapıldı. bazen sınıflarda sloganlar oluşturuldu, öğrenciler okula getirdikleri telefonlarda tasarımlar yaptılar, zaman zaman dahi husus başlık dolaşıp anketlerini uygulattılar.

Harezmi Terbiye Modeli Nedir?

“Harezmi Yetişek Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak kuşkusuz üretebileceklerini keşfetmelerinin beraberinde; tehlikesiz, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla geliştirilmiş aynı eğitim modeldir. Eğitimin farklı süreçlerini aracısız ve nitelikli etkide bulunduğu için genel tıpkısı eğitim bilimi modeli yerine de ele alınabilir. Öğrencilerin günce, kök dirim problemlerini tanımlayıp, fasletmek üzere harezmi yolu tasarlayan, yavaş yavaş bu sorunun elbette çözüleceğini belirleyip programlamanın gücünden faydalanarak yenilikçi efkâr çoğaltma sürecidir. Modelin zemininde ilkokul asıl antet mevcuttur. Elektronik Beyin bilimi öğretiminin Sosyal Vukuf dalı ile bütünleştirilen, Bilgi İşlemsel Düşünme becerisinin hayata adapte edildiği, Programlama ve Tedrisat araçlarının aktif kullanıldığı, disiplinlerarası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin kayırıcı değerde düz aldığı işbirliğini hazımlı, Robotik ve Baziçe tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini daim güncelleyen ayrımsız eğitim bilimi modelidir.”

Share: