Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Büro Başkanı Köymen: “Seyahat Tutukluları, Oradan Mücadeleye Ulama Sunabilecek Hangi Varsa Onu Yapmaya Çalışıyorlar”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde Gezi tutuklamalarına karşı bitmeme fail Hak Nöbeti’nin 147’nci günü ve 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Site Plancıları El Birliği Haset nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Gezi Davası tutukluları ile görüştüğünü tamlayan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Büro Başkanı Esin Köymen, “Seçim rüşvetlerinin, site arazilerinin pazarlandığı tıpkı ortamda oradan mücadeleye ulama sunabilecek hangi varsa, onları yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Yolculuk tutuklamalarına cebin TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde başlatılan Hak Nöbeti devam ediyor. Nöbetin 147’nci gününde, ‘Mühendis, Mimar ve Site Plancıları El Birliği Günü’ kapsamında basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Malatya Mekân Platformu Başkanı Hatice Eroğlu Akdoğan, Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Belgin ve çarkıt CHP İstanbul Saylav ve İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Eder Gökmen Öğüt da katıldı.

“Gezi’ye emeğimize ve mesleğimize erbap çıkıyoruz” dövizlerinin taşındığı açıklamada, “Kaka harcama Seyahat kalır”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Hukuksuz kölelik sona erecek” sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Cebbar, şunları söyledi:

“BIRICIK KAYIRICI REJİMİ ALTINDA HAKLARIMIZ GİDEREK BUDANMAKTADIR

“İçinde bulunduğumuz soylu erki kriz, cemi halkımızın olduğu kabilinden emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının dahi hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması dolayısıyla mesleğimiz sistemli adına değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleştirilirken, insan haklarımız üstelik giderek budanmaktadır. Ister kamuda lüzum hususi sektörde her çeşit mühendislik, mimari ve site planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, aplikasyon ve bakı işlerini yürüten bütün meslektaşlarımız anbean elan tahakküm koşullarda çalışmaktadır.

‘Parti Devleti’ anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasal sorumluluk ve cımbar tehdidi altında, bağan sevap, kadro sorunu, insan haklarının ihlal edilmesi, düşük ilişik göstergeler gibi birçok sevgili ile yüz yüzedir.”

“DAHA FAZLA CEHT BOCA ETMEK ZORUNDAYIZ”

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Ilham Köymen, Yolculuk Davası tutuklularıyla yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

“Hem Mücella (Olumlu) abla, Mahmur Çiçeği (Mater) ve Mine (Özerden) ile ülfet şansımız oluyor. Hem üstelik Tayfun (Alp), Fert (Atalay) ve Kağan (Altınay) ile. Hepsinin moralleri son rütbe yerinde, son merhale etken ve üretkenler. Öncelikle Adalet Nöbeti’hangi hep katılan dostları selamlıyorlar. Kucak dolusu sevgilerini gönderdiler. Onları tesahup etmek isterim sizlerle. Tek bıkmış değiller bizi henüz fazla motive ediyorlar onu söyleyebilirim. Özellikle böylesi benzeri dönemde, seçimlerin bu büyüklüğünde yaklaştığı benzeri atmosferde, seçim rüşvetlerinin, kent arazilerinin pazarlandığı aynı ortamda oradan mücadeleye katkı sunabilecek hangi varsa, onları yapmaya çalışıyorlar. Nedeniyle biz dışarıdakilerin görevi daha de şişman. Olanaklarımız daha çok, henüz fazla çaba akitmak durumundayız. Bunu yeniden anımsatmak istiyorum.”

“GEZİ’YE SAHİP ÇIKMAK, ONURUMUZA SAHİP ÇIKMAKTIR”

Malatya Mekân Platformu hesabına Başkan Hatice Eroğlu Aksungur, şöyle konuştu:

“Yıllardır bizim bölgemizde, doğuda Malatya, Erzincan, Sivas yöresinde yabanıl madencilik hareketi; topraklarımızı, suyumuzu kirletiyor ve tığ biliyoruz Türkiye’nin rastgele tarafında Anadolu’nun değme tarafında yapılan bilcümle direnişlere Yolculuk, ilham kaynağı olmuştur. Yolculuk’ye sahip geçmek onurumuza eş çıkmaktır.”

“DOĞAMIZI, TOPRAĞIMIZI DESTEK OLMAK UĞRUNA BEDELLER ÖDETİLİYOR”

Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Sarih ise şunları söyledi:

“Çekmeköy’den tutun Malatya’ya büyüklüğünde mütehammil çok yerde, gelişigüzel yerde nöbet var ve bu nöbetler ne tutuluyor? Doğamızı, gölümüzü, nehrimizi, toprağımızı, ağacımızı yüklenmek için. Bunun uğruna bedeller ödetiliyor. Bazen insanlara saldırılıyor. Ara Sıra insanlar hapse tıkılıyor. İşte Gezi nöbetinin bire bir amacı üstelik bu; Yolculuk zımnında içeride tutulan arkadaşlarımız azade bırakılıncaya büyüklüğünde bu duyarlılığı ayakta tutmaktır.”

“TARİH, TMMOB’UN DİRENİŞİNİ YAZACAKTIR”

Eski CHP İstanbul Saylav Paha Gökmen Ders’ün açıklaması şöyle:

“Gündüz TMMOB’a yapılan saldırıları ve TMMOB’un direnişini yazacaktır diye düşünüyorum. Alelhusus son 22 yıldır yapılan zulmü, herhalde dünyada bambaşka bire bir örgüte yapılmamıştır diyerek düşünüyorum.”Share: