Kütahya’nın yaşlı nüfusu mahsus oldu

Kütahya’da yaşlı koca olarak kabul edilen 65 ve henüz üstü yaştaki insan 81 bin 117 adına belirlendi. Nemli nüfusun 36 bin 254’ünü erkekler, 44 bin 863’ünü kadınlar oluşturuyor.

Kütahya’da yaşlı nüfusun toplanmış şahsiyet içindeki oranı ise 2022 yılında yüzde 14’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişik “İstatistiklerle Yaşlılar” raporunu açıkladı. “Yaşlılara Kaçınmak Haftası” çerçevesinde yaşlı nüfusa özel namına çıkarılan rapora göre; 580 bin 701 toplam kişinin yaşadığı Kütahya’da nüfusun 81 bin 117’si 65 ve elan fevk yaştakileri kapsayan nemli erkek kendisine belirlendi. Kütahya genelinde kıvrak yaşlıların 36 bin 254’ü erkeklerden, 44 bin 863’ü ise kadınlardan oluşuyor.

TÜİK bültenine bakarak Kütahya’da kestirmece gelişigüzel 3 haneden birinde yer birkaç bire bir nemli birey bulunuyor. Kütahya’daki hanelerin yüzde 30. 5’inde arz bir iki bir buğulu fert yaşadığı görülürken, yüzdelik 69.5’inde nemli koca bulunmadığı belirlendi. Tek kişilik buğulu derece halklarının toplam evre halkı içindeki oranı yüzde 9.4 hesaplandı. Biricik başına ateş parçası yaşlıların oranı ise yüzde 41.2 oldu. Kütahya’da bekâr ruhlu 65 yaş üstü nüfusun yüzdelik 76.2’si kadınlardan, yüzdelik 23.8’si de erkeklerden oluşuyor.

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine bakarak, 2021 yılında ölen yaşlıların yüzdelik 37,6’sı deveran sistemi hastalıkları zımnında hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 15,0 ile solunum sistemi hastalıkları, üçüncü sırada yüzde 12,0 ile hayırhah ve kötücül tümörler izleme etti.

Ülke genelinde buğulanmış nüfusun ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası sunma majör farkın iyicil ve kötücül tümörlerde olduğu görüldü. İyi ve kötücül tümörler dolayısıyla hayatını kaybeden nemli erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının tahminî iki dinsiz oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden nemli erkeklerin oranı yüzdelik 15,3 iken yaşlı kadınların oranı yüzdelik 8,5 oldu. – KÜTAHYA

Share: