Garo Paylan’dan Kendisine “Ya Alevilerden Sanane, Sen Hıristiyansın” Diyen AKP’li Öztürk’e: “Iri Benzeri Ayrımcılığa İmza Attı, Ego İnsanım Her Şeyden…

TAMER ARDA ERŞİN

HDP Diyarbakır Mebus Garo Paylan, TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonu’nda; cemevleriyle ilgilendiren düzenlemenin üstelik vadi aldığı torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında namına “Evet Alevilerden sana ne? Aleviler Müslüman, sen Hıristiyansın” diyen AKP Giresun Mebus Cemal Öztürk’e aksülamel gösterdi. Paylan, “Şişman tıpkı ayrımcılığa imza attı. Ego insanım herhangi bir şeyden evvel. Demokrat namına ayrımcılığa uğrayan Alevilerin derdi, benim da derdim” dedi.

HDP Diyarbakır Saylav Garo Paylan, TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’nda torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında AKP Giresun Mebus Cemal Öztürk’ün namına müteveccih “Evet Alevilerden sana ne? Aleviler Mütedeyyin, sen Hıristiyan’sın” sözünü SIMURG Olgun Ajansı’na değerlendirdi. Paylan, Alevilerin taleplerinin er bezi kanun içerisine maddelere indirgendiğini ve bunun Alevilere yönelik tıpkısı “hakaret” olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Alevilerin cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşması amacıyla talepleri var, ama bu yasada yalnızca cemevlerinin su ve canlılık giderlerinin karşılanması kabil maalesef sâri düzenlemeler bahis konusu. Ego bunu dahi hakaret namına değerlendiriyorum. Denk vatandaşlık taleplerini komisyonda dillendirdiğim devir AKP sıralarından homurtular geldi. ‘Efendim, bölücülük yapıyorsunuz’ diye niteleyerek ifadelerde bulunuldu. En keskin tarafı de encümen milletvekillerinden Cemal Öztürk, ‘Evet sen Alevi değilsin, Hıristiyan’sın, Alevilerin derdinden sana hangi’ demekle balaban ayrımsız ayrımcılığa imza attı. Ego insanım temas şeyden ilk. Demokrat namına ayrımcılığa uğrayan Alevilerin derdi, benim birlikte derdim. Antrparantez Alevilerin derdi, Sünni milletvekillerinin derdi de olmalı.”

Paylan, Öztürk’ün kendisinden özür dilerken kullandığı “Hıristiyanlığın peygamberi vardır, Müslümanlığın peygamberi vardır, kitabı vardır. Elhak ilahi dinlerin bilcümle öyledir. Aleviliğin ayrı tıpkı peygamberi, kitabı olmadığını inandırmak kastıyla sözleri saf etmişimdir” ifadelerini ise şöyle yorumladı:

“Aleviliğin ne olduğunu Aleviler tanımlarlar. Aleviliğin zarfında türlü tanımlamalar ve yorumlar söz konusu. Bir Sünni Müslümanların içerisinde olduğu gibi. Sünni Müslümanlar içerisinde birlikte çeşitli yorumlar var. Hıristiyanlığı, Ortadoksluğun, Katolikliğin içinde birlikte mütenevvi yorumlar var. İnanç sahipleri zat inançlarını tanımlarlar. Devlete sakıt, milletvekillerine, Meclis’e sakıt, bu tanımlara içtinap etmek duymaktır. Amma ürkmek duymuyorlar, kamu tersine hadsizlik yapıp başkasının inancını tanımlamaya kalkıyorlar. Bunu kınıyorum, bu ifadeye halen devam ediyorlar komisyonda şu anda. ‘Alevilik bire bir akide değil kültürdür’ diyebiliyor AKP’li saylav Murat Aydemir. Bu Alevilere aynı hakarettir. Alevilik ayrımsız inançtır, Alevilerin ibadethanesi cemevidir. Alevilik içindeki mütenevvi yorumların birlikte hepsini korku duyulması gerekir. Alevilerin ortaklaştığı bir bahis vardır, cemevleri ibadethanemizdir diyor bütün Aleviler. Bize sakıt bile onlara kaçınmak duymaktır. Amma maatteessüf bu tevakki etmek milletin meclisinde gösterilmiyor”

Share: