Eskişehir ruzname haberi… Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’den Ekincilik Uyarısı: “Zaman Durumumuz Amiyane İç Açıcı Değil”

SAIR ZAİM

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Azık Etiği Derneği (TARGET) işbirliğiyle “Kuru Ziraat, Yeniden!” antetli Arsıulusal Bilgi Şöleni önce ayağı başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Reisi Prof. Dr. Yılmayan Büyükerşen, “Tarımın, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki merhum Atatürk’ün ve arkadaşlarının gayretleri sonucunda nasıl iri ürünler elde ettiğini, sanayileşmenin anne unsurları üzere mukteza sermayeyi ayni kendisine üstelik fabrikanın makinelerini da ürettiği ürünlerle varyasyon yapmak kanalıyla kurarak sanayileşen ayrımsız ülkedir. Bunu unutmamak lazım. Bugün ise durumumuz aşağı iç açıcı değil” dedi.

Kuraklık ve iklim krizinin geleceği tehdit fail sunma şişman problemlerden biri haline geldiği günümüzde, değeri ve önemi temas sabık ahit küsurat kuru tarımın yeniden sahiplenilmesi gereğini vurgulamak amacıyla, Eskişehir koca tıpkısı organizasyona ocak sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Konferans ve Hars Sarayı’nda bugün başlayan sempozyuma dayalı ANKA Bilim Ajansı’na açıklamalarda bulunan Büyükşehir Şehremini Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “baştan tarımda üretimi arttırması, dışarda bağımlılıktan kurtarması gerekiyor ve biz birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak bunun ucundan burulmak, sunma azından kişi mezuniyet alanlarımız içerisinde bunun örneklerini verebilmek amacıyla Tarım ve Besin Etiği Derneği ile işbirliği yaparak bu sempozyumu düzenledik” diyerek konuştu.

“DURUMUMUZ İÇ AÇICI DEĞİL”

Yılmayan Büyükerşen şunları söyledi:

“Maalesef Türk halkını besleyebilmek amacıyla bibi aut ülkelerden besin ürünleri almak yerinde kalan tıpkısı ülkeyiz.  Yetişmiyor, köyde üretim düştü.  Bunun sebepleri çok fazla. Hayvancılık kezalik anca. Bire Bir dönem Türkiye hem kendisini mugaddi hem birlikte kendisi kabilinden 6-7 ülkeyi besleyebilecek potansiyele ehil olan, tarım ve hayvancılık üstüne potansiyele erbap olan bire bir ülkeyken bugün bunları yetiştiremediği için nüfusuna dışardan ithal demek durumunda mütezayit bire bir ülkeyiz. Zımnında tarımın, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki merhum Atatürk’ün ve arkadaşlarının gayretleri sonucunda bittabi nazik ürünler elde ettiğini, sanayileşmenin asıl unsurları üzere vacip sermayeyi ayni olarak üstelik fabrikanın makinelerini birlikte ürettiği ürünlerle takas yazmak vasıtasıyla kurarak sanayileşen benzeri ülkedir. Bunu unutmamak geçişsiz. Bugün ise durumumuz alelade bağırsak açıcı değil. Atatürk’ün Cumhuriyet’ten birden sonra zaten iri bir bölümü yağışsız olan Küçük Asya topraklarında tarıma ehemmiyet vererek köylüyü im konusunda bakir düşüncelerle, yıpranmamış tekniklerle ürün üretir kuzuluk beyan etmek üzere projeler uygulamıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunların aynı tanesi kuru tarım. kuru ziraat için üstelik Eskişehir’den başlatmıştır. Güçlü çok uran ve evvel sanayi kuruluşlarını Eskişehir’üstelik celal yatırımları adına heybet sermayesiyle başlattığı kabilinden tarıma da Orta Rum’de çokça ehemmiyet vermiştir. Bunların önde gelen şehri Eskişehir’dir. Ali Numan Kıraç’ı; Türkiye’dahi susuzluktan ki barajlar bulunmayan o tarihlerde, akarsular yok, vadi şeş suları keza tam değil, elbet im üretecekleri, kuru tarım yapacaklar onları öğrenmesi için görevlendirmiş, Eskişehir’da degaje alanlarda deneme istasyonları kurmuş ve üstelik köylüleri yıllar boyunca eğitmiştir.  Yani o ekincilik ve hayvancılıktaki varlıklı dönemimizde Eskişehir’in rolü çok önemlidir.  Kaldı kim bir zamanda kolaylıkla belirteyim Eskişehir bire bir ilklerin şehridir.”

“YETKİ ALANIMIZ İÇİNDE BUNUN ÖRNEKLERİNİ YÖNELTMEK İSTİYORUZ”

Bilcümle dünyayı muhasır susuzluk tehlikesi ve atmosferdeki değişikliklerin Eskişehir’de birlikte kendisini hissettirdiğini nâkil Büyükerşen konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onun amacıyla o zorlukları, o güçlükleri aşabilmek için arık ziraata pekâlâ yeniden döneriz, yeniden tarımda üretimi arttırması, dışarda bağımlılıktan kurtarması gerekiyor ve biz da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yerine bunun ucundan ağrımak, sunma azından kendi mezuniyet alanlarımız içerisinde bunun örneklerini verebilmek için Tarım ve Azık Etiği Derneği ile iş birliği yaparak bu sempozyumu düzenledik. Malumat adamları yerli, yabancı fen adamları kuraklığa karşı insanoğlunun beslenebilmesi üzere, tarımda neler yapması geçişsiz geldiğini Mürtefi Numan Kıraç’ın eskiden Eskişehir’dahi terbiye merkezi olarak seçtiği alanda köylülerimize verdiği eğitimde hangi kadar neticeler makbuz, bittabi çalışıldı onlar hakkında aynı bilgelik çevirmek için çalışmalar devam ediyor. İki dönme sürecek. Bu iki günün böylece de sempozyumun bilcümle bildirilerini, tebliğlerini bile evvel fırsatta yayınlamaya çalışacağız.”

Share: