Ensar Aytekin’den Zeytin Hırsızlığına ‘Nitelikli Suç’ Teklifi

CHP Balıkesir Mebus Ensar Aytekin, zeytin hırsızlığının ‘nitelikli suç’ kapsamına alınması amacıyla kanun teklifi verdi. Aytekin, “Zeytinlik alanlarda yapılan arakçılık cılız hırsızlık kadar görülmekte ve failler evet beraat etmekte ya birlikte mal cezasıyla kurtulmaktadır. Meğerse gâh yerlerde hasat zamanı neredeyse eksiksiz mahsulün yarısı hırsızlığa bahis olmaktadır” dedi.

CHP Balıkesir Mebus Ensar Aytekin, zeytin hırsızlığında cezaların artırılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi verdi. Aytekin, teklifin gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi:

“ORGANİZE BİR FİİLE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

“Ülkemizde, serencam yıllarda zeytin hırsızlığı deyim yerindeyse eli nimetli konuşu ve ucuz zahmetli tıpkısı işe dönüşmüştür. Başlangıçta hasat zamanı, bir iki çuvalla yapılan arakçılık suçu, günümüzde kâh alanlarda mecmu hasadın az daha yarısına mümasil kısmını kapsayacak organize ayrımsız fiile dönüşmüştür. Buna rağmen, failin yakalanması halinde müdrike aşamasında mahkeme ilgilendiren suçu TCK’nın 147. maddesinin girişinde anlatım edilen ‘ağır ve ivedi ihtiyacı karşılamak amacıyla işlenmesi halinde’ hükmüyle ele almakta ve failler ya aklanma etmekte ya dahi en beş altı benzeri nakdî ceza ile kurtulmakta ve yapılan iş, mülk sahibini sakil şekilde kıygın etmektedir. Ülkemizde alelhusus da Şimal Veli bölümünde zeytin hasadı mevsimi ekim- şubat ayları arasına yayılmıştır. Bu hasat zamanında ekipler halinde mecmu zeytinin yanında üstünde ürün olan ağaçların çokluk aletleriyle tiran aynı şekilde toplanması ile gerçekleşen arakçılık fiili ve çuvallanmış olan zeytinin fücceten haddinden fazla failce planlı olarak nahak şekilde elde edilmesi hırsızlık fiilini birleştirme suça sokmakta, im gaspı adına ele alabileceğimiz şekilde hasadın az daha anne miktarına yakın oranlarda üretime ve üreticiye kötülük verilmesine etken olmaktadır. Buna rağmen ilişkin kanun hükümleri suçluya cebin etkili benzeri ukubet verilmesine engel olmaktadır. Bu konuda; yerel yönetim amirleri, kolluk kuvvetleri, Maraba Himaye Malları yetkilileri üstelik kanuncu çerçevenin eksikliği yüzünden işsiz kalmaktadır.

“COĞRAFİ İŞARET TEHLİKE ALTINA GİRİYOR”

Hırsızlık malı zeytin, yağ yapımı amacıyla zeytin sıkım tesislerine gittiğinde elde edilen zeytinyağı kaynağı isimsiz nişane adına piyasaya sürülmekte, üretici mağdur olmakta, coğrafi bel tehlikeye girmekte, bitiren yanıltılmakta ve son noktada ise azamet büyük ayrımsız alacak gelirinden mahrum kalmaktadır. Kâffesi toplu olarak ele alındığında ise mutluluk ekonomisi bati tıpkı beis görmektedir. Tüm bu gerekçeler ışığında, bahis konusu kanun teklifi ile TCK 142. maddeye ek bağ eklenerek, zeytin hırsızlığının nitelikli arakçılık kapsamına alınması ve cezai müeyyidenin arttırılması ön görülmüştür.”

TBMM’nin 1 Ekim’de açılacağına ilgi calip Aytekin, “Bu sav, hepimizin sorunu. Umarım ve dilerim kim bu sahih öneri AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilmez, onlar birlikte buna bindi verir. ve seçme anlamda herkes nail tamam, antrparantez analog oluşturacağı üzere değişik verim ekimlerinde da aynı hükümleri uygulamak benzer tamam” dedi.

Share: