Eğitim Bilimi-Benzeri-Sen Samsun Büro Başkanı Talih basın açıklaması yaptı

Terbiye-Tıpkısı-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Şans, matbuat açıklaması gerçekleştirdi.

Felek, Samsun Öğretmenevi uğrunda yaptığı açıklamada, yıpranmamış yetişek tedrisat yılının, yetişek çalışanları açısından eski yıllara bakarak iktisadi zorlukların elan fazla hissedildiği ayrımsız sene olacağını söyledi.

Yetişek-Benzeri-Sen namına en birkaç 8 sene fiilen öğretmenlik yapmış olanlara ehlivukuf öğretmen, en az 4 yıl bilirkişi muallimlik yapanlara da başöğretmenler üzere öngörülen özel bakım tazminatı ödenmesi istediklerini belirten Şans, 4C, 4B ve kontratlı personel uygulamasından vazgeçilip kamuda fiilî istihdam olması gerektiğini anlattı.

Felek, şunları kaydetti:

“Kanunun bu haliyle uygulanması okullardaki mücahede barışını bozacak, bu ebat de eğitim bilimi öğretime damarlı yansıyacaktır. Öğretmenlerin 60 yıllık hayali olan Muallimlik Meslek Kanunu, ‘öğretmene bindi kanunu olsun’ dedik. Hükümeti sesimizi duymaya, Meclisin açılmasıyla yasal aranjman yaparak yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Çığır kanunu köstek değil, destek kanunu olsun.”

Share: