Din İşleri Başkanı Erbaş hutbe söyleme etti

Ilmek İşleri Başkanı Yüce Erbaş, “Müslüman, herhangi bir alanda kamu hakkına uyma etmelidir. Idrak, stokçuluk ve karaborsacılıktan uzak durur. Dindar, amme hizmetini sorumluluğu ağır sıklet ayrımsız hayat olarak görür.” dedi.

Erbaş, Siirt’te açılışını yaptığı Şeyh Faraç Camisi’nde gelir ettiği, “Kul ve Amme Hakkı” konulu cuma namazı hutbesinde, İslam’ın din, çevirici, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hep insanların haklarını lahut ve dokunulmaz kabul ettiğini söyledi.

İslam’ın rastgele alanda ve seçme şartta adaletli olmayı, hakkı faik tutmayı, helal-haram hassasiyeti gözetmeyi emrettiğini rapor eden Erbaş, köle ve amme hakkına uyma etmeyi, haksızlığın ve zulmün karşısında kayran almayı öğütlediğini belirtti.

Hayatın tamamını muhasır sorumlulukların başında köle hakkının geldiğini nâkil Erbaş, “Kul hakkına uymak, Cenabıhakk’a olan imanımızın gereğidir. Dindar, kul hakkı konusunda son rütbe hassas olmalıdır. İnsanların canına kast etmenin, namusuna, haysiyet ve haysiyetine komütatör uzatmanın köle hakkı ihlali olduğunun değme ahit bilincinde olmalıdır. Mütedeyyin, icap üs hayatta gerekse sayısal mecralarda gıybet etmez, laf taşımaz, dedikodu yapmaz, biber dolması söylemez, iftira atmaz. İnsan onurunu rencide edici, yuvalar yıkacak seçkin tür söz ve davranıştan sakınır. Üzerine kesin bilgiye cemaat olmadığı konularda konuşmaz.” ifadesini kullandı.

Erbaş, en esas özelliği doğruluk duyarlılığı olan Müslüman’ın temel-ağababa hakkını gözettiğini, eşine ve çocuklarına iyilikle ahzüita ederek, akraba ve komşularının hukukuna riayet ettiğini anlattı.

“Mümin ticaretini şike konusunda yapmaz”

Tanrı Resulü’nün bir hadisinde, “Bizi aldatan bizden değildir.” buyurduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle bitmeme etti:

“Peygamberimizi eş kayran tıpkısı vicdanlı, ticaretini al üzerine yapmaz. Alırken üstelik satarken dahi essah davranır. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmaz. Fırsatçılık yaparak kazancına yasak bulaştırmaz. O, hangi aynı başkasının malına ayn diker, hangi da insanları kurnazca mallarını gasbeder. Mütedeyyin, baştan sona hakkı ayakta hacim. O, işçinin hakkını gözetir; ücretini alın teri kurumadan öder. O, işinin bile hakkını verir, aldığı ücretin helal olması üzere var kuvvetiyle gayret gösterir. Rızkını realizasyon ettiği yere katiyen uymazlık vermez, çıyanlık etmez.”

“Köle hakkının toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiği alan ise amme hakkıdır. Kamu hakkı, takkadak hayatta olanların değil, henüz dünyaya gelmemiş çocuklarımızın, tüyü nakıs yetimlerin, eksikli, garip ve kimsesizlerin üstelik hakkıdır.” ifadelerini kullanan Erbaş, “Amme hakkını ihlal geçmek çok iri benzeri vebaldir. Mefret Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’birlikte bu konuda şöyle buyurmaktadır; ‘Kim cesamet malına şike ederse, hesap günü, çıyanlık ettiği şeyin günahı boynuna somurtkan yerine gelir.’ Mütedeyyin, temas alanda kamu hakkına uyma etmelidir. Rüşvet, stokçuluk ve karaborsacılıktan ırak durur. Mutekit, amme hizmetini sorumluluğu ciddi benzeri emanet adına görür. Mütedeyyin, işine dikkat gösterir, ihtişam malını gözü kabil korur, asla tutumsuzluk etmez ve heybet malını gasbetmez. Hizmet sunduğu insanlara alın izanlı ve sabırlı davranır. Kendisine yapılmasını istemediği bire bir şeyi başkasına yapmaz.” diye niteleyerek konuştu.

“Köle ve amme hakkını ihlal etmekten hovarda sakınalım”

Hazreti Peygamberin aynı hadisinde Müslümanları “Tek kimesne hakkı olmayan tıpkı karış toprağı da almasın. Eğer alırsa facia gününde Tanrı, yedi kat yeri onun boynuna dolar.” şeklinde uyardığına dikkati çekici Erbaş, şunları kaydetti:

“O halde tek ayrıcalığın olmadığı, dürüst ve haksızın muhakkak ortaya çıkarılacağı, herkese hakkının umum namına ödeneceği kaos gününde mahcup olmamak için köle ve amme hakkını ihlal etmekten süratli sakınalım, titizlikle ırak duralım. rastgele adalet ihlalinde bulunmuşsak türe sahipleriyle mutlak helalleşelim. Unutmayalım kim köle ve kamu haklarını ihlal edenleri, doğruluk sahipleri bağışlamadıkça, haklarını helal etmedikçe Allahutaala birlikte bağışlamayacaktır.”

Erbaş, hutbeyi, “Anca tıpkı günden sakının kim, o devir hepiniz Allah’a döndürüleceksiniz. Sonradan herkese kazandığı amellerin karşılığı tastamam verilecek ve onlara asla yanlışlık yapılmayacaktır.” ayetiyle bitirdi.

Hutbenin arkası sıra cuma namazı namazını kıldıran Erbaş, daha sonradan vatandaşlarla arkadaşça etti.

Erbaş’a, Vali ve Uray Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, DÜRÜST Parti Siirt Saylav Osman Harabelik, Ilmek İşleri Reislik Müşaviri Ahmet Belada, Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmayan, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ve ayrıksı ilgililer zevcelik etti.

Share: