BDDK’dan yüreklilik kısıtlılık kararına esneme getirildi

Döviz varlığı olan şirketlerin TL güven kullanımına sınırlama getiren düzenleme esnetildi. Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu (BDDK), elinde belli başlı ayrımsız orandan aşkın döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yıpranmamış TL cesaret almasını kırıcı benzeri karar aldığını iki hafta önce duyurmuştu. Şimdi ise şirketlerden rica ve ortalık şartları doğrultusunda şirketlerin TL cesaret kullanımını nakdi ecnebi dünyalık pozisyonuna bakarak düzenleyen karara dayalı gâh esnekliklere gitti. BDDK’dan dün akşam yapılan açıklamaya bakarak, hür denetime bağımlı işletmeler amacıyla yeminli mali müşavirlerin dahi sürece karışma edilmesine değişmeyen verilirken, aracısız istikraz sistemi, kurumsal yüreklilik kartları ve tedarik finansmanı, TL yüreklilik sınırlaması dışında bırakıldı. Açıklamaya bakarak leasing ve faktoring işlemleri ise cesaret sınırlamasına dahil edilirken, şirketlerin dar dışı sınırlı katılma ve iştirakleri hesaplamadan muaf tutuldu. Hem bankalar hem şirketler açısından aplikasyon kolaylaştı
BDDK’den yapılan açıklamaya bakarak, bahis konusu kullanılmamış karar, umumi manada tıpkısı eski karara göre hem bankalar hem şirketler açısından uygulamayı kolaylaştırıcı bazı değişiklerin yanı sıra kararın etkinliğini artırıcı değişiklikler içeriyor. Eski karara bakarak kredi başvurusu sırasında bilgi ve vesika gerçekleştirme ika yükümlülüğü kâin şirketlerin beyanları temel kırılmak vasıtasıyla itimat kullanmaları tür arkaç getirildi. Cesaret kullanımı sonrasında ise bu beyanların doğruluğunu üçer mahiye takvim dönemleri halinde bağımsız milletvekili kontrolör veya yeminli mali müşavirlerce onaylı kendisine bankalara tevdi etmeleri gerektiği düzenlendi, böylece şirketlerin doküman yükü azaltılmış oldu. Esnetilmeyle alay malay şirketlerin bankalarla yaptıkları swap işlemleri vasıtasıyla kararın etkinliğinin azaltılmasının önüne geçilmesi amaçlandı. Reuters’in haberine bakarak kusurlu evet de kayışçı beyanda mevcut şirketlere Türk Lirası cinsinden kullanılmamış tıpkı nakdi ticari yüreklilik kullandırılamayacağı ve 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren bu şirketlere kullandıran TL cinsinden ticari kalifiye cümle nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı uygulanacağı kararlaştırıldı. Şirket kredileri için vesika terk etme süresi üçer maaş takvim dönemleri adına belirlendi.
Share: