Bartın gündem haberi: Doktor Odalarından Bartın Faciası ile İlgili Ortak Açıklama: “Siyasal Sorumluları Adisyon Vermeye, Sorumluluklarını Namına Getirmeye Çağırıyoruz”

Malumat: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM KASIT

Iye Bölgesi Hekim Odaları, “Beyaz Zehir ocaklarındaki ölümler hangi fıtrattır, ne kaderdir ne birlikte kazadır. Önlenebilecek ölümler cinayettir. Politik sorumluları adisyon vermeye, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Aydınlık, Afyon, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Isparta Burdur, İzmir, Manisa ve Muğla Doktor odalarının vadi aldığı Iye Bölgesi Doktor Odaları Toplantısı’nda “Dün Soma, Ermenek zaman Amasra” antetli kuma basın açıklaması yapıldı. İzmir Tabip Odası Konuşma Salonu’nda yapılan toplantıda, faciada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, beyaz zehir facialarıyla ilgilendiren fotoğraf gösterimi yapıldı.

Ortak açıklamayı İzmir Hekim Odası Başkanı Süleyman Asıl yaptı. Açıklama şöyle:

“SUÇLU SAYIŞTAY RAPORUNU DİKKATE ALMAYANLARDIR”

“Türkiye Taşkömürü işletmesi Amasra müessesesine kapalı beyaz zehir ocağında 14 Teşrinievvel 2022 saat 18.15’te meydana mevrut patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, hastaneye gönderme edilen işçilerden beşinin durumu ciddiyetini bibi korumaktadır. 41 eve keskin düşüren, onları oğulsuz, babasız, benzersiz bırakan suçlu ne bataklık gazı gazıdır ne bile gayrı gazıdır hangi dahi sair gazlar. Suçlu, bu gazları yavaş biçimde buluşturan, ehliyetli önlem almayan sorumsuzlardır. Kabahatli, -300 metre derinliğe ulaşan ocakta rappadak doğal gaz degajı ve grizu patlama riskinin artığını ifade eden Sayıştay raporunu dikkate almayanlardır. Kabahatli, iştirakçi sağlığı ve güvenliğini ranta kurban edenlerdir. Başi Yerde liyakate akıllıca atanmayan yöneticilerdir.

“ÖNLENEBİLECEK ÖLÜMLER CİNAYETTİR”

Kaza sonu işletmeden sorumlu umum yöneticilerin bibi görevde kalmasını sangılık ortamında izliyor, metin tıpkısı soruşturma yürütülebilmesi üzere derhal görevden uzaklaştırılmalarını bekliyoruz. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında ulusal ve arsıulusal yönetmeliklere akla yatkın faaliyet koşullarının sağlanması, denetimlerin iz örgütü ve sendikanın de içinde olduğu birimlerce yapılması iş kazalarını balaban oranda sınırlayacaktır. Sağlık hizmetlerinin bölgesel özellikler dikkate alınarak planlanması, hizmetin devamlılığının sağlanması sağlık yöneticilerinin görevidir. Beyaz Zehir ocaklarındaki ölümler hangi fıtrattır ne kaderdir hangi dahi kazadır. Önlenebilecek ölümler cinayettir. Siyasi sorumluları hesap vermeye, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.”

Share: