8 İlde 11 Mıntıka ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ İlan Edildi, 4 İlde Çabuk Kamulaştırma Kararı Alındı

Reisicumhur kararıyla Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Ağrı iklim sınırları içre kâin 11 bölgedeki natürel sit alanları, ‘kesin korunacak hassas düzlük’ zar edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep’te kâh taşınmazların tez kamulaştırılması kararı alınırken Sinop’un Akışmaz ilçesinde birlikte kâh alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’bile zaman yayınlanan kararlarla 8 ülke sınırında kayran düzlük 11 bölgedeki ayrı cinsten bölgeler, ‘stabil korunacak hassas düz’ car edildi. 4 şehirde ise çeşitli alanlar amacıyla çabuk devletleştirme kararı alındı.

Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararları şöyle:

‘KESİN KORUNACAK ALINGAN ALAN’ ADINA İLAN EDİLEN BÖLGELER

“Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapıkaya Kanyonu gizil katıksız sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak kırılan kayran kendisine tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri sınırları içerisinde kâin Akseki-Gündoğmuş arası potansiyel tabii sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde kâin Kırkgöz Akarsu Kaynakları Natürel Sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak kırılan alan yerine tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

Bitlis ili, Güroymak ilçesi ile Muş ili, Hasköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan İron Sazlıkları potansiyel saf sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak hassas düz kendisine tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde Bulunan Riva Deresi Batısı Katıksız Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas kayran namina tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İstanbul ili, Mercanköşk ilçesi sınırları içerisinde kâin Ağva Katıksız Sit Alanı’nın esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas düz kendisine tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

İzmir ili, Dikili içesi sınırları içerisinde bulunan Nebiler Şelalesi ve Mağaraları gizil saf sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan kayran yerine tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Çaldıran ilçesi ile Dert ili, Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde mevcut Tendürek Dağı Lav Taşları gizil saf sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak alıngan düzlük yerine tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde mevcut Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü potansiyel katıksız sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak kırılan kayran kendisine tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Muradiye ilçesi sınırları içerisinde mevcut Bendimahi Sazlıkları potansiyel katıksız sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak kırılan kayran namina tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLEN BÖLGELER

Ankara ili, Mamak ilçesi, Mutlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 51045 ada 1 parsel, 51048 cezire 1 parsel, 51106 cezire 1 parsel numaralı, 6306 mahdut Facia Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Üzerine Kanun kapsamına giren özel mülkiyete laf taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla gelişigüzel, proje alanındaki mamure mevzuatına çap, ruhsatsız, iskansız ve kıran riski haiz, genel asayiş ve güvenlik yönünden tehlikeli yapıların tasfiye edilerek muvasala ve altyapısı ile alay malay haber ve danışma kurallarına akla yatkın, dimdik ve emniyetli hayat alanlarının oluşturulması amacıyla Mamak Uray Başkanlığı eliyle tez kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Bartın ili, Hat ilçesi, Dallıca köyü sınırları içerisinde kâin ve bitik harita ile listede tahril ve koordinatları gösterilen alanda vadi alan özel mülkiyete bahis taşınmazların, bölgede Toplu Göz İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ev projesine ilişkin bayındırlık yolunun açılması üzere anılan Riyaset tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sınırlanmış Kamulaştırılma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Giresun-Çaldağı- İnişdibi (Dokap) Yolu projesi kapsamında ara sıra taşınmazların Karayolları Umumi Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına ilgili ekli kararın yürürlüğe konmasına, 2942 sayılı Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Ekli listede bulundukları vadi ile cezire ve parsel numaraları tamlanan taşınmazların, İslahiye Kombinasyon Sanayi Bölgesi sınırlarının genişletilmesi için İslahiye Uray Başkanlığı aracılığıyla çabuk kamulaştırılmasına 2942 sınırlanmış Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.”

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Öte yandan, Sinop’ta ara sıra alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. 6831 dar Orman Kanunu’nun ekleme 16’ncı maddesi mucibince alınan karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Durağan ilçesine kapalı Yeniköy Mahallesi’nde bulunuyor.

Share: