2023 Yılı Bütçesi TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonunda

CHP Takım Başkanvekili Açık Deniz Altay, “TBMM, üzerinde vesayet değil, keder da akseptans etmez. Reisicumhur bile olsa TBMM’ye buyuru veremez, vermemeli.” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen TBMM, Amme Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın, 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri küçümseme aldı.

Altay, Meclisin, egemenliğin merkezi, milli iradenin tecelligahı olduğunu söyleyerek, “TBMM üstünde vesayet değil, bulut dahi akseptans etmez. Cumhurbaşkanı de olsa TBMM’ye buyuru veremez, vermemeli. TBMM Başkanı, YANLIŞSIZ Öğür asıllı kabil amma herkesin Sedir Başkanı olmalı; afaki olmalı, fırka aidiyetini, ilintisini metrukiyet etmeli.” diye niteleyerek konuştu.

Milletvekillerinin haysiyet ve haysiyetinin korunmasının, Sedir Başkanının görevi olduğunu belirten Altay, “10 bin dolar alacak kayran milletvekili kim? Bu, Türkiye’bile mevrut esbak hep milletvekillerini suçlama altında bırakan aynı resim. Bunu iddia fail maalesef ülkenin İçişleri Bakanı. Böyle tıpkı madde benzer mi?” ifadelerini kullandı.

Bu tam SELIM Fırka Trabzon Mebus Salih Cora’nın, Altay’a, “Saraydan dünyalık alıp birlikte öğür kuran kimdi, onu açıklayın.” demesi konusunda ağız dalaşı çıktı.

Altay, “Utanmıyor musun, 10 bin dolar alan saylav ihtimal de sensin.” tepkisini gösterdi. Cora’nın, Altay’a, “Gidi” karşılığını vermesi tartışmayı alevlendirdi.

Altay, ayağa kalkarak “Sen bana kuşkusuz gidi dersin, asabımı halel.” diye niteleyerek bağırdı. Araya giren Traksiyon ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Altay ve Cora’yı, “Birbirimizi eleştirebiliriz amma üslubumuza özen edeceğiz.” diye uyardı.

Konuşmasını sürdüren CHP Grup Başkanvekili Altay, “Görevde bulunduğunuz sürece YANLIŞSIZ Tümen rozetini unutmanız geçişsiz, TBMM Başkanı böyle tamam. Kulakları çınlasın, Hüsamettin Cindoruk fezlekeleri ansız gönderdi, ‘Bu müşavere Meclis’te yapıldı, buna fezleke veremezsin.’ diyerek fezlekeyi elinin tersiyle iade etti. Siz ‘Şu kadar hülasa var.’ diyorsunuz. Hepimizin fezlekesi var. Sayın Umumi Başkanın 27, benim 7 fezlekem var. Olsa hangi peki? Ihtilaf hakeza baskılanmaz, muhalefet icraatla baskılanır.” görüşünü paylaştı.

“Teşri sorumsuzluğu saraka ve oyları kapsıyor, davranışları kapsamıyor”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yerinden kortej alarak Altay’a yanıt verdi.

Eski TBMM Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk’un, Devlet Düzenlilik Mahkemesi başsavcısının, Divan Umumi Kurulunda söylenen sözlerle ait talebini iade ettiğini belirten Şentop, “Benim dönemimde da henüz sonradan birlikte tıpkısı ayrımsız olay tek yaşanmadı. Çünkü Umumi Asamble salonundaki sözler dokunulmazlık değil teşri sorumsuzluğuyla ilişik.” dedi.

Şentop, teşri sorumsuzluğu kapsamında Meclise gönderilen fezlekenin bulunmadığını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, “Sayın Komutan, ekip konuşmaları dahil mi?” sorusu konusunda Şentop, “Doğrudur, grup üstelik anca amma konuşma eksantrik, gösteri apayrı. Yasama sorumsuzluğu meze ve oyları kapsıyor; fiili kapsam, eylem, davranışları kapsamıyor.” bilgisini verdi.

“Meclisimiz çıktı sarayın tıpkısı noterine dönüştü”

HDP Diyarbakır Mebus Garo Paylan, “Meclisimiz imdi sarayın bir noterine dönüştü. Orta Asya’da, Afrika ülkelerinde bile meclisler gezdim. Orada birlikte meclisler var amma hükmü, etkisi yok, milletvekilinin ayrımsız itibarı yok. Oralarda biricik insan rejimleri, krallıklar var.” dedi.

Meclis Başkanının, milletvekillerinin itibarını korumakla mesul olduğunu anlatım fail Paylan, “Milletin itibarı yerlerde sürüklenirken sizi duymuyoruz, sesinizi çıkarmıyorsunuz. Kolluk, milletvekillerine zulmederken ağzınızı açmıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

HDP Iğdır Mebus Habip Eksik’in, polis güçleri aracılığıyla ayağının kırıldığını savunan Paylan, “Divan Başkanı çıkıp ‘Bu saldırıyı kınıyorum. Kolluğun yaptığı hareketli akseptans edilmez.’ diyemiyor. Bu bittabi Divan Başkanlığı?” ifadelerini kullandı.

“RTÜK üyeliği seçimi krize dönüştü”

İYİ Tümen Grup Başkanvekili Muadele Dervişoğlu ise bütçe teklifinin, kavim ile iktidarın arasında bağların koptuğunu meydanda gösterdiğini söyledi.

Dervişoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), enflasyonu yüzdelik 83 oranında açıklarken bütçedeki yüzdelik 155’lik artışın neye göre hesaplandığını alçalma ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin peşi sıra yasamanın, kararnamelerle etkisizleştirildiğini müstakbel süren Dervişoğlu, ” Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran bu kebir Meclisin çap mekanizmasındaki cesim işlevleri maatteessüf zatî hırslara ve ihtiraslara feda edildi. Meclisin icra üzerindeki denetleme fonksiyonlarını fiilen namevcut sayan ve onun milletimiz namına kullandığı devredilemez bütçe hakkını üstelik elinden düz bu rejimin ve anlayışın bize bakarak miadı doldu.” görüşünü paylaştı.

Radyo ve Göstergeç Eğin Kurulu (RTÜK) üyeliği seçiminin krize dönüştüğünü öne süren Dervişoğlu, “Tıpkı RTÜK üyeliği DÜRÜST Fırka’nin başını göğe erdirmeyecek, bizden çalınırsa dahi bizi kavuşum dibine sokmayacak.” dedi.

Dervişoğlu, RTÜK üyeliği seçimine müteveccih suratsız yaklaşımın, Meclisin ortamında bulunduğu hoşgörü ortamına beis ita ihtimali bulunduğuna değinerek, TBMM Başkanı Şentop’tan duruma müdahale etmesini istedi.

“Türk siyaseti aktöresel ve türel aynı arınma dönemi yaşamalı”

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise amacı ülkeye ve millete bakım olan siyasetin, aktöresel değerlerle bezenmesinin mecburiyet olduğunu dile getirdi.

Temiz siyasetin saf cemiyet amacıyla ön koşul olduğu düşüncesinden hareketle yasama faaliyetlerinin ve milletvekillerinin töre bilimi kavait kapsamında cereyan etmesinin gerçekleştirme edilmesi gerektiğini tamlayan Sahtekâr, “Saylav dokunulmazlığı amme vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanarak anlaşılan durumlar dışında kaldırılmalı. Saylav da olsa on paralık kimsenin suç işleme özgürlüğü namevcut, işlenmiş suçlar hiç kimsenin yanına bırakılmamalı. Alelhusus üstelik bölücülük, yıldırı örgütlerine yardım ve yataklık iddialarıyla ilişik planlı fezlekeler derhal el işi konulmalı. Türk siyaseti sağtöresel ve türel tıpkı arınma dönemi yaşamalı. Bu ihtiyaç dizge ve hepimiz üzere makbul.” değerlendirmelerinde bulundu.

Kalaycı, MHP kendisine aceleci, etken, saydam, murahhas ve nitelikli ayrımsız yasama sürecinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak şekilde Divan İçtüzüğünün gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendirdiklerini kaydetti.

DOĞRU Tümen Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir birlikte “Türbeyi aziz tutan bekçisidir. Biz ne büyüklüğünde milletvekilliği makamına akıllıca davranırsak orayı o kadar onore etmiş, yüksekte tutmuş oluruz, hırçın heyetiyle bize yansıyor.” dedi.

Tıpkı milletvekilinin, ayrıcalık aldıktan bilahare “Polise hakaret ederim, önüme gelene fırça atarım.” anlayışıyla akıntı edemeyeceğini vurgulayan Aydemir, “Saylav olmuşsan değişik terbiye amacıyla muamele etmek durumundasın, milleti düzen ediyorsun. Kaldı kim polis güçleri bizim insanımız. Onlar budun yerine bakım ediyor.” diye konuştu.

Sayıştaya dönük eleştirilere dahi değinen Aydemir, “İşlerine geldiğinde Sayıştayın raporlarıyla bize bayağı sopa atılıyor. Sayıştay bizim elimizde, emrimizde olsa böylesine raporları dercedilir mi? Olamaz. Gelmek ki değil. Hakkı söyleyelim, köken olsun, bizim aleyhimize olsun; bühtan, domates dolması, lakırtı olmasın.” görüşünü paylaştı.

Komisyonda, TBMM, Amme Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Share: